Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền pháp luật (20:29 16/12/2021)


HNP - Chiều 16/12, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả năm 2021, thống nhất định hướng công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 của Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu kết luận hội nghị


Kịp thời điều chỉnh kế hoạch, thích ứng linh hoạt với từng giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm 2021, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thành phố đã chủ động, sáng tạo, đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật, chú trọng ứng dụng CNTT, đóng góp quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh. Năm 2021, có 558 xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ hơn 96%.

Các hình thức PBGDPL tiếp tục được đa dạng hóa, sáng tạo, có nhiều hình thức phổ biến, giáo dục mới áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Nội dung tuyên truyền PBGDPL phong phú, phù hợp với đối tượng, từng thời điểm, từng giai đoạn, không chỉ cung cấp các thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật mà còn vận động cán bộ, nhân dân chấp hành pháp luật nhằm mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật, gắn giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, bồi dưỡng, rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Quang cảnh hội nghị

Trong đó, kết quả nổi bật là đã triển khai thực hiện nhiều mô hình mới PBGDPL. Cụ thể, việc ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục được đẩy mạnh như sử dụng chạy chữ trên truyền hình, ứng dụng qua thiết bị thông minh (Hà Nội SmartCity), xây dựng nhiều ứng dụng mới để tuyên truyền theo phương thức hiện đại như Hà Nội Media Box, mạng xã hội Lotus, chuyển tải dưới infographic, video điện tử, mạng xã hội, fanpage, màn hình Led, qua thiết bị điện tử tại nhà chung cư, khu đô thị, tin nhắn điện tử, thư điện tử...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, nhất là trong phòng chống dịch, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, đề xuất giải pháp đổi mới, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao tính chủ động của các sở ngành trong thực hiện cơ chế phối hợp, ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL Thành phố rà soát kế hoạch công tác tuyên truyền PBGDPL năm 2022, cần cụ thể, khả thi và điều hành linh hoạt kinh phí cho các chương trình, Đề án tuyên truyền. Đồng thời, từng thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố cần tăng cường trách nhiệm, chủ động tham gia đóng góp các giải pháp sáng kiến đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền pháp luật. Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của các ngành, đơn vị, đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị phát huy hơn nữa sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, nhất là Hội luật gia, Đoàn luật sư Thành phố.


Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t