Thông tư số 12/2012/TT-BTTTT ngày 30/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông (12:39 09/08/2012)


HNP - Quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Xem chi tiết tại file đính kèm.


12_2012_TT-BTTTT.doc


12_2012_TT-BTTTT.pdf


HNP


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t