Quận Nam Từ Liêm: Đẩy mạnh tuyên truyền “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” (20:37 20/04/2018)


HNP - Ngày 18/4, UBND Quận Nam Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND triển khai các hoạt động tuyên truyền thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị".

Theo đó, quận Nam Từ Liêm sẽ đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai và thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về chính sách tinh giản biên chế gắn liền với kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Quận cũng tập trung tuyên truyền Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội. Tổ chức ký cam kết thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử đối với CC, VC, người lao động trong các cơ quan từ quận đến cơ sở.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền về kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, qua đó khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội; đồng thời, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, đầu tư, xây dựng và thuế.

Tuyên truyền các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC từ đổi mới phương thức tuyển dụng, đến sử dụng và quản lý CB, CC, VC. Trong đó, chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, biệt phái nhân sự; chính sách thu hút, đãi ngộ, nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ CB, CC, VC và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền việc đối mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước; các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính.


Thanh Bình


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật