Quốc Oai triển khai Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018 (16:31 03/04/2018)


HNP - UBND huyện Quốc Oai vừa ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, quy chế phối hợp nội bộ theo hướng cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các nội dung mới theo quy định và phù hợp với thực tiễn điều hành theo nguyên tắc “Một việc - một đầu mối xuyên suốt”, rõ trách nhiệm cá nhân.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác xây dựng, ban hành quy chế làm việc; phân công công tác của UBND huyện; phòng, ban, ngành; các xã, thị trấn. Đổi mới công tác xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác. Ban hành quy định đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng, ban hành quy định về giảm thời gian, nâng cao chất lượng cuộc họp trong cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của cấp trên; của lãnh đạo UBND huyện. Tiếp tục cải cách hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Rà soát, bổ sung, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết công việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Xây dựng quy chế phối hợp giữa UBND huyện với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Tổ chức, sắp xếp trụ sở làm việc theo hướng chuyên nghiệp. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức…


Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật