Hai Bà Trưng: Tuyên truyền kế hoạch “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị 2018” (12:59 28/03/2018)


HNP - Ngày 27/3, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về tuyên truyền năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị 2018” trên địa bàn quận.

Kế hoạch nhằm xây dựng chính quyền quận Hai Bà Trưng theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ quận đến cơ sở. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, có phẩm đạo đức, chính trị tốt, có ý thức trách nhiệm cao và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXV.

Theo đó, quận Hai Bà Trưng sẽ thông tin, tuyên truyền sâu rộng năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị 2018” tới các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên biên tập, đăng tải các tin, bài phản ánh các hoạt động của hệ thống chính trị, tuyên truyền xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện” thực hiện tốt chủ đề năm. Đồng thời, lồng ghép nội dung tuyên truyền năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị 2018” trong các chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thái độ ứng xử, giao tiếp đúng mực; có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Bên cạnh đó, quận cũng giao UBND các phường, Ban quản lý chợ chủ động xây dựng kế hoạch đổi mới các hoạt động thông tin tuyên truyền tới người dân, tổ chức và doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của cấp chính quyền. Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao tại cơ sở với tuyên truyền năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị 2018” thông qua các buổi họp, giao lưu đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị phản ánh mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp...


Nghi Dung


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật