Thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh tuyên truyền “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" (09:54 28/03/2018)


HNP - Ngày 26/3, UBND thị xã Sơn Tây ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND triển khai tuyên truyền thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018".


Theo đó, để tạo bước chuyển trong thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018", thị xã sẽ đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của thành phố và của thị xã.

Thị xã cũng xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thị xã đến xã, phường có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực; có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra công vụ; chú trọng kiểm tra chuyên đề, đột xuất. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền thị xã.

Để tạo sự lôi cuốn, sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, về hình thức tuyên truyền, thị xã Sơn Tây tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, quán triệt nội dung thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truvền thanh thị xã, các xã, phường về cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tuyên truyền cổ động trực quan về các mục tiêu, giải pháp xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, phục vụ nhân dân; hướng dẫn cách thức để công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công, các dịch vụ công trực tuyến; các khẩu hiệu nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân của công chức, viên chức.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật