Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính 2017” (21:26 28/10/2017)


HNP - “Năm kỷ cương hành chính 2017” được Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) tích cực triển khai với những biện pháp phù hợp, qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành..


Cán bộ, người lao động Sở VH&TT ký kết cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử


Với vai trò là cơ quan thường trực của Thành phố, Đảng ủy Sở VH&TT đã chỉ đạo, triển khai các giải pháp thực hiện nội dung 2 bộ quy tắc ứng xử tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để ngành VH&TT là một trong những cơ quan gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện quy tắc ứng xử. Xác định thực hiện quy tắc ứng xử là việc làm thường xuyên và lâu dài nhằm tạo sự đột phá về lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, phòng chống các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy Sở đã có kế hoạch và chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử. Đến nay, Đảng bộ Sở có 15/34 chi bộ trực thuộc đã tổ chức chuyên đề “Văn hóa công sở” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quán triệt và định hướng để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tự nhìn nhận lại những việc làm được và những việc cần khắc phục, phấn đấu rèn luyện, chấp hành tốt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, cải tiến lề lối làm việc.

Đặc biệt, Đảng ủy Sở chỉ đạo thực hiện việc tổ chức ký cam kết và phát hành 2 Bộ quy tắc ứng xử đến từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Tổ chức chào cờ sáng thứ hai hàng tuần tại trụ sở của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. Cùng với đó, bổ sung vào Quy chế làm việc của cơ quan về việc thực hiện quy tắc ứng xử; gắn kết quả việc thực hiện quy tắc ứng xử vào tiêu chí bình xét thi đua hàng năm. Tại trụ sở của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở, 2 bộ quy tắc ứng xử được in thành bảng treo tại nơi dễ thấy, dễ nhìn để nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện; giao nhiệm vụ cho phòng chức năng chủ trì, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện, định kỳ hàng tuần, tháng báo cáo thủ trưởng đơn vị. Để nâng cao hiệu quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Sở còn tham mưu UBND Thành phố nội dung Chỉ thị về việc thực hiện chương trình vận động “Thực hiện văn hóa người Hà Nội”.

Nhờ đó, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành VH&TT đã có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, ý thức phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi đến liên hệ, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đã được phát huy hiệu quả. Tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy. Đáng chú ý, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan được nâng cao rõ rệt. Duy trì thực hiện nề nếp, khoa học kế hoạch công tác tuần, tháng, quý của Sở, không để xảy ra việc chồng chéo hoặc bỏ trống nội dung cần chỉ đạo, điều hành. Công tác phối hợp trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước với các Sở, ban, ngành của Thành phố và quận, huyện, thị xã cũng được thực hiện tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua quá trình triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, ngành VH&TT cũng còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, một số cán bộ, công chức, viên chức của ngành chưa thực sự nỗ lực, cố gắng đổi mới để thích ứng đối với những thay đổi trong yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cấp trên. Vẫn còn những đơn vị trực thuộc Sở chưa hoàn thành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cán bộ, công chức theo hướng chuyên môn hóa từng khâu, từng loại công việc tại đơn vị. Công tác tham mưu, xử lý tình huống và báo cáo, chủ động đề xuất với cấp trên ở một số lĩnh vực nóng cũng còn hạn chế…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, để tiếp tục thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính 2017” cần thực hiện tốt một số giải pháp trong thời gian tới. Cụ thể, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục thực hiện Bộ quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội, Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố. Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” những tháng đầu năm để triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm 2017 đảm bảo tiến độ, chất lượng…


Nghi Dung


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật