Thường Tín tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (21:13 24/04/2017)


HNP - Nhằm tiếp tục đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giải quyết TTHC, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần phục vụ nhân dân, thái độ ứng xử, tác phong, UBND huyện Thường Tín vừa có Kế hoạch số 92/KH-UBND để triển khai thực hiện.


Theo đó, UBND Thường Tín chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; TTHC; xây dựng quy trình nội bộ, hoàn thiện quy chế làm việc của các cấp, các ngành, các bộ phận trong tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện. Tiếp tục kiểm soát việc công khai, niêm yết TTHC theo đúng quy định; kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động trong giải quyết công việc.

Đồng thời, đa dạng các hình thức tiếp nhận để giải quyết đúng quy định pháp luật đối với các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết TTHC về trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức viên chức như: văn bản hành chính; hệ thống bưu chính công ích; cổng thông tin điện tử, trang web của các cơ quan, đơn vị; tin nhắn; báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng; Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao về ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm; phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong công việc; kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên tiếp xúc với nhân dân và đội ngũ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ và văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức, có các hình thức khen thưởng, động viên, biểu dương kịp thời các cá nhân có thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc liên quan đến người dân và giải quyết TTHC; kịp thời xử lý nghiêm, có tính chất răn đe cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định trong thực thi công vụ, giải quyết TTHC và tiếp xúc với người dân.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật