Tập trung tuyên truyền cải cách hành chính nâng cao hiệu quả Năm kỷ cương hành chính 2017 (21:10 24/04/2017)


HNP - Ngày 21/4, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn quận.


Theo đó, việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC trong “Năm kỷ cương hành chính 2017”, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công vụ, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, chuyên nghiệp, vì dân. Đồng thời, tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp về công tác CCHC của TP trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Đồng thời, tạo mọi cơ hội cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về công tác CCHC và các dịch vụ công của quận trên các kênh thông tin, đặc biệt là môi trường mạng.


UBND quận yêu cầu trong năm 2017, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC; Nội dung thông tin, tuyên truyền phong phú, phù hợp với mỗi đối tượng, khu vực; tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời, tập trung vào việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” và việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của quận; Cập nhật thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ TTHC trên các loại hình thông tin tuyên truyền;


Việc tuyên truyền công tác CCHC gắn với tuyên truyền việc thực hiện các Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa 2015-2020, Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; 100% Cổng thông tin điện tử tại quận và đài truyền thanh phường tăng cường nội dung tuyên truyền; bộ phận “một cửa” tại đơn vị đăng tải, cập nhật đầy đủ bộ TTHC.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật