Liên Hệ Cổng

Thông tin liên hệ

  • Phòng Hành chính - Quản trị04.35.123.804
  • Phòng Biên tập - Phóng viên04.35.121.395
  • Phòng Hành chính công04 35.123.123
  • Phòng Quay phim04.35.123.806
  • Hỗ trợ kỹ thuật; tên miền cấp 4.

Gửi góp ý tới Ban Biên tập Cổng Giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội