Dự kiến trọng tâm công tác tuần 52 của UBND thành phố Hà Nội (12:13 23/12/2017)


HNP - Đôn đốc các đơn vị: Tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao có thời hạn hoàn thành trong nãm 2017; Rà soát, triển khai hoàn thành các nội dung trong chương trình công tác tháng 12 và cả năm 2017.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trong đó chú trọng các chỉ tiêu về thu ngân sách. Các sở, ban, ngành, Ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước.

Tiếp tục duy trì thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Khẩn trương xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại các đơn vị, trong đó nêu rõ kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoa XII nam 2017.

Tập trung triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp, các giải pháp để đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; Triển khai nghiêm túc các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Thành phố.

Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các nội dung, phục vụ các cuộc đối nội, đối ngoại; các hội nghị, chương trình, sự kiện, hội thảo diễn ra trên địa bàn Thành phố và các cuộc họp do Lãnh đạo UBND Thành phố chủ trì; tập trung phục vụ tốt các sự kiện diễn ra cuối năm và các cuộc thăm hỏi gia đình chính sách, công nhân lao động của lãnh đạo Trung ương và Thành phố.

Đôn đốc thực hiện các kết luận chỉ đạo của Tập thể UBND Thành phố tại hội nghị giao ban tháng 11/2017 và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2017.

Đôn đốc các đom vị tổ chức triển khai việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của thành phố Hà Nội đến các đơn vị trực thuộc và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2018.

Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các nội dung, phục vụ các cuộc đối nội, đối ngoại; các hội nghị, chương trình, sự kiện, hội thảo diễn ra trên địa bàn Thành phố và các cuộc họp do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì.

Chỉ đạo các đơn vị, các khối chuẩn bị các nội dung, tài liệu của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo tại cuộc họp Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, cụ thể:

Kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Kế hoạch của Thành ủy thực hiện: Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồ án quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/10.000.

Báo cáo đánh giá khả năng đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố vào năm 2025 và những năm tiếp theo.Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t