Dự kiến lịch công tác tuần của UBND Thành phố Hà Nội (Tuần thứ 07 từ ngày 06/02/2017-12/02/2017) (10:55 07/02/2017)Lãnh đạo UBND TP

Thứ 2

(06/02)

Thứ 3

(07/02)

Thứ 4

(08/02)

Thứ 5

(09/02)

Thứ 6

(10/02)

Thứ 7

(11/02)

Chủ tịch

Nguyễn Đức Chung

Sáng

- 8h00: Họp lãnh đạo UBND TP với Giám đốc các sở, ban, ngành để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác T1/2017 (Giao ban sở, ban, ngành T1/2017)

- 8h00: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 8h00: Họp Ban TVTU

- 8h00: Dự, tiếp Phó thủ Tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ngành Y tế Hà Nội

- 8h00: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 9h00: Thường trực Thành ủy gặp mặt hội viên Câu Lạc bộ Thăng Long

Chiều

- 14h00: Họp TTTU

- 13h30: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 13h30: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 13h30: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 13h30: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất và Giao ban UBND

- 14h00: Hội nghị Quy trình điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố đến năm 2030

Phó Chủ tịch

Lê Hồng Sơn

Sáng

- 8h00: Họp lãnh đạo UBND TP với Giám đốc các sở, ban, ngành để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác T1/2017 (Giao ban sở, ban, ngành T1/2017)

- 7h00: Tham dự đoàn công tác Đ/c BTTU Hoàng Trung Hải l/v với huyện ủy Phúc Thọ

- 8h00: Họp Ban TVTU

Làm việc tại CQ

- 8h00: Dự Kỷ niệm 70 năm thành lập Cục Dân quân tự vệ

 

Chiều

- 8h00: Tham dự lễ Tết trồng cây tại Tỉnh Vĩnh Phúc

Làm việc tại CQ

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất và Giao ban UBND

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Sửu

Sáng

- 8h00: Họp lãnh đạo UBND TP với Giám đốc các sở, ban, ngành để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác T1/2017 (Giao ban sở, ban, ngành T1/2017)

- 8h00: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 8h00: Họp Ban TVTU

Đi kiểm tra cơ sở

- 8h00: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

 

Chiều

Làm việc tại CQ

- 13h30: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất và Giao ban UBND

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Quốc Hùng

Sáng

- 8h00: Họp lãnh đạo UBND TP với Giám đốc các sở, ban, ngành để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác T1/2017 (Giao ban sở, ban, ngành T1/2017)

- 8h00: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 8h00: Họp Ban TVTU

Làm việc tại CQ

- 8h00: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

 

Chiều

Làm việc tại CQ

- 13h30: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất và Giao ban UBND

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thế Hùng

Sáng

- 8h00: Họp lãnh đạo UBND TP với Giám đốc các sở, ban, ngành để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác T1/2017 (Giao ban sở, ban, ngành T1/2017)

- 8h00: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đạo một số nội dung do các khối đề xuất

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

- 8h00: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

 

Chiều

Làm việc tại CQ

- 13h30: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất và Giao ban UBND

 

Phó Chủ tịch

Ngô Văn Quý

Sáng

- 8h00: Tham gia đoàn công tác Bí thư Thành ủy làm việc với Bảo tàng Hà Nội

- 8h00: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

Làm việc tại CQ

- 8h00: (Dự kiến) Dự, tiếp Phó thủ Tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ngành Y tế Hà Nội

- 8h00: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

 

Chiều

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất và Giao ban UBND

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Doãn Toản

Sáng

- 8h00: Họp lãnh đạo UBND TP với Giám đốc các sở, ban, ngành để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác T1/2017

- 8h00: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

- 8h00: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: Hội nghị Quy trình điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố đến năm 2030

Chiều

Làm việc tại CQ

- 13h00: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 14h00: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất và Giao ban UBND

 

 

Chánh Văn phòng

Phạm Quí Tiên

Sáng

- 8h00: Họp lãnh đạo UBND TP với Giám đốc các sở, ban, ngành để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác T1/2017 (Giao ban sở, ban, ngành T1/2017)

- 8h00: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 8h00: (Dự kiến) dự Họp Ban TVTU

- 8h00: Dự, tiếp Phó thủ Tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ngành Y tế Hà Nội

- 8h00: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 9h00: Thường trực Thành ủy gặp mặt hội viên Câu Lạc bộ Thăng Long

Chiều

- 14h00: (Dự kiến) dự Họp TTTU

- 13h30: Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 13h30: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 13h30: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất

- 13h30: (Dự kiến) Họp CT, các PCT để nghe chỉ đảo một số nội dung do các khối đề xuất và Giao ban UBND

- 14h00: Hội nghị Quy trình điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố đến năm 2030

 Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật