Đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội khóa IV bầu ngày 11/4/1971 (09:28 12/08/2010)Đơn vị 1: 5 đại biểu
1.Trần Thị Ân
2.Trường Chinh
3.Nguyễn Thị Kim Cúc
4.Nguyễn Văn Lực
5.Tôn Đức Thắng

Đơn vị 2: 6 đại biểu
1.Nguyễn Lương Bằng
2.Văn Tiến Dũng
3.Đinh Văn Thắng
4.Hoàng Quốc Việt
5.Nguyễn Thị Thúy Vinh
6.Nguyễn Xiển

Đơn vị 3: 6 đại biểu
1.Lê Duẩn
2.Trần Thị Kim Dung
3.Pháp sư Thích Trí Độ
4.Trần Duy Hưng
5.Nguyễn Thị An Vinh
6.Nghiêm Xuân Yêm

Đơn vị 4: 7 đại biểu
1.Linh mục Hồ Thành Biên
2.Hồ Đắc Di
3.Vũ Định
4.Phạm Văn Đồng
5.Đoàn Thị Hợi
6.Nguyễn Thị Thập
7.Nguyễn Văn Trân

Đơn vị 5: 5 đại biểu
1.Vũ Xuân Cung
2.Bùi Hưng Gia
3.Châu Văn Huy
4.Nguyễn Văn Hường
5.Vũ Thị Liên

Đơn vị 6: 4 đại biểu
1.Võ Thành Công
2.Nguyễn Quang Dụ
3.Lưu Xuân Quý
4.Đào Văn Sõi

Đơn vị 7: 5 đại biểu
1.Vũ Tất Ban
2.Trương Văn Hậu
3.Bùi Thị Phúc
4.Đỗ Xuân Sảng
5.Nguyễn Văn Thìn

Đơn vị 8: 4 đại biểu
1.Nguyễn Chương Hồng
2.Nguyễn Thị Nhung
3.Vũ Văn Sự
4.Hoàng Minh ViCác bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t