Đoàn đai biểu Quốc hội Hà Nội khóa II bầu ngày 8/5/1960 (09:54 12/08/2010)Đơn vị 1
1.Hồ Chí Minh
2.Ngô Gia Khảm
3.Trần Danh Tuyên
4.Phạm Hùng
5.Nguyễn Văn Tạo
6.Nguyễn Năm
7.Đỗ Văn Tiết
8.Nguyễn Xiển
9.Nguyễn Thị Thục Viên
10.Nguyễn Quang Dụ

Đơn vị 2
1.Lê Duẩn
2.Trần Duy Hưng
3.Nguyễn Khoa Diệu Hồng
4.Trương Sĩ
5.Hồ Thanh Biên
6.Nghiêm Xuân Yêm
7.Võ Thị Siêng
8.Trần Công Tốt
9.Đinh Văn Thắng
10.Bùi Hưng Gia

Đơn vị 3
1.Trường Chinh
2.Hoàng Quốc Việt
3.Lê Minh Đức
4.Tăng Văn Bằng
5.Vũ Quang
6.Nguyễn Văn Phú
7.Thích Trí Độ
8.Nguyễn Thị Hồng
9.Trần Văn Lai
10.Nguyễn Thị ThúcCác bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t