Hội đồng nhân dân và UBND thành phố Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2004-2011 (từ 1/8/2008) (16:24 29/12/2009)


HNP - Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội, tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2009 có những thay đổi lớn.

Đồng chí Phùng Hữu Phú - Chủ tịch HĐNDTP Khoá XII, XIII (từ 7-2001 đến 11-2006)


+ Giai đoạn từ tháng 5/2004-31/7/2008:
HĐND thành phố Hà Nội: HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII có 95 đại biểu. Ông Phùng Hữu Phú - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy là Chủ tịch HĐND thành phố từ tháng 5/2004 đến 11/2006;  bà Ngô Thị Doãn Thanh - Phó Bí thư Thành ủy là Chủ tịch HĐND thành phố từ tháng 11/2006 đến 31/7/2008. Các Phó Chủ tịch HĐND thành phố gồm: Bà Ngô Thị Doãn Thanh (từ tháng 5/2004-11/2006); ông Lê Quang Nhuệ (từ 11/2006-31/7/2008). Ủy viên Thường trực HĐND: Ông Lê Văn Hoạt (từ 5/2004-31/7/2008). Các Ban của HĐND thành phố gồm: Ban Kinh tế - ngân sách, Ban Pháp chế và Ban Văn hóa - Xã hội (mỗi ban có 15 thành viên).

 

Bà Ngô Thị Doãn Thanh - Chủ tịch HĐND TP  Khoá XIII (từ 11/2006 đến nay)

UBND thành phố Hà Nội: Ông Nguyễn Quốc Triệu - Phó Bí thư Thành ủy là Chủ tịch UBND thành phố từ tháng 5/2004-8/2007; ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy là Chủ tịch UBND thành phố từ tháng 8/2007 đến 31/7/2008. Các Phó Chủ tịch UBND thành phố gồm: Ông Vũ Văn Ninh (từ 5/2004-7/2006); ông Đỗ Hoàng Ân (từ 5/2004-7/2007); ông Nguyễn Thế Quang (từ 5/2004-31/7/2006); bà Ngô Thị Thanh Hằng (từ tháng 5/2004-31/7/2008); ông Phí Thái Bình (từ 7/2006-31/7/2008); ông Hoàng Mạnh Hiển (từ 7/2006-31/7/2008); ông Nguyễn Văn Khôi (từ 7/2007-31/7/2008); ông Vũ Hồng Khanh 9từ 7/2007-31/7/2008).

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu -  Chủ tịch UBNDTP Khoá XIII (từ 5/2004 - 8/2007)
Đại biểu HĐND khóa XIII (2004-2009)
Đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBNDTP Khoá XIII từ 8/2007 đến nay

HĐND tỉnh Hà Tây: HĐND tỉnh Hà Tây khóa XIV có 80 đại biểu. Ông Bùi Duy Nhâm - Bí thư Tỉnh ủy là Chủ tịch HĐND tỉnh. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (từ 5/2004-7/2006), ông Nguyễn Văn Phúc 9từ 7/2006-31/7/2008). Ủy viên Thường trực: Ông Chu Sơn Hà (từ 5/2004-7/2006), bà Nguyễn Thị Thu (từ 7/2006-31/7/2008). Các Ban của HĐND tỉnh gồm: Ban Kinh tế - ngân sách, Ban Pháp chế và Ban Văn hóa - Xã hội (mỗi ban có 7 thành viên).

UBND tỉnh Hà Tây: Ông Vũ Huy Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh ủy là Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 5/2004 đến 7/2006, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy là Chủ tịch UBND tỉnh (từ 7/2006-31/7/2008). Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Đào Văn Bình (từ 5/2004-31/7/2008), ông Nguyễn Xuân Cường (từ 5/2004-7/2006), ông Nguyễn Đỗ Nghiêm (từ 5/2004-7/2007), ông Nguyễn Huy Tưởng (từ 7/2006-31/7/2008), ông Trịnh Duy Hùng (từ 7/2007-3/7/2008).Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t