Giai đoạn 1/8/2008 (16:28 29/12/2009)


HNP - Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh - Chủ tịch HĐND TP Khoá XIII (từ 11-2006 đến nay)


“Hội đồng nhân dân ra nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật ở địa phương, về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách, về quốc phòng, an ninh ở địa phương, về biện pháp ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước” (Trích điều 119 và điều 120 Hiến pháp 1992).
Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp, luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND.
“Uỷ ban nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, ra quyết định, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành những văn bản đó.
Chủ tịch UBND lãnh đạo, điều hành hoạt động của UBND”
(Trích điều 123 và điều 124 của Hiến pháp năm 1992).

Ngày 1 đến 2/8/2008, HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII nhiệm kỳ 2004-2009 đã tổ chức kỳ họp hợp nhất (kỳ họp thứ 16).

Tại kỳ họp này, HĐND đã thông qua danh sách 162 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội; bầu bà Ngô Thị Doãn Thanh – Phó Bí thư Thành ủy làm Chủ tịch HĐND thành phố và 2 Phó Chủ tịch: Ông Lê Quang Nhuệ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND; ông Nguyễn Văn Phúc. Hai ủy viên thường trực là: ông Lê Xuân Họat, bà Nguyễn Thị Thu. Bầu ông Nguyễn Thế Thảo - UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy làm Chủ tịch UBND thành phố và 8 Phó Chủ tịch là: Ông Phí Thái Bình, Nguyễn Huy Tưởng, Đào Văn Bình, Vũ Hồng Khanh, Hoàng Mạnh Hiển, Trịnh Duy Hùng, Nguyễn Văn Khôi, bà Ngô Thị Thanh Hằng. Bầu các Ban của HĐND thành phố gồm: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế và Ban Văn hóa - Xã hội.
Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XII đã quyết định nhiệm kỳ HĐND các cấp 2004-2009 kéo dài đến 2011.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo Chủ tịch UBNDTP Khoá XIII từ 8/2007 đến nay

Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2011 (từ 1/8/2008)

TT
Họ tên
TT
Họ tên
1

Nguyễn Thị Thắng

81

Nguyễn Hồng Sơn

2

Đào Xuân Dương

82

Đỗ Thị Hải Nga

3

Nguyễn Văn Phúc

83

Nguyễn Duy Hồng

4

Nguyễn Thị Bích Ngọc

84
Nguyễn Tiến Thắng
5

Hoàng Thanh Vân

85
Nguyễn Hồng Hạnh
6

Nguyễn Thịnh Thành

86

Trương Thị Minh Hoài

7

Đặng Thị Tuyết Minh

87

Phạm Thị Loan

8

Chu Sơn Hà

88

Trần Văn Thanh

9
 Triệu Thị Anh
89

Nguyễn Văn Nam

10

Lê Trung Kiên

90

Nguyễn Thị Thịnh

11

Vũ Đức Tân

91

Trịnh Thế Khiết

12

Hồ Thị Kim Thanh

92

Lại Hồng Khánh

13

Nguyễn Thị Tuyết Mai

93

Nguyễn Văn Đạt

14

Nguyễn Minh Mận

94

Trần Quang Cảnh

15

Đoàn Xuân Tiến

95

Nguyễn Ngọc Thạch

16

Ngô Thị Doãn Thanh

96

Nguyễn Thị Ánh

17

Đinh Mạnh Tuân

97

Chu Văn Thưởng

18

Nguyễn Thị Thu

98
 Vũ Thị Hoa
19

Trịnh Duy Hùng

99

Trương Quang Thiều

20

Nguyễn Văn Chiến

100

Nguyễn Văn Bảo

21

Nguyễn Đỗ Nghiêm

101

Nguyễn Thị Hòa

22

Nguyễn Khắc Thọ

102

Đỗ Thị Minh Ngọc

23

Nguyễn Trường Tiền

103

Nguyễn Ngọc Thanh

24

Trần Văn Lợi

104

Hoàng Tiến Toàn

25

Nguyễn Đăng Kính

105

Vũ Thị Thu Hà

26

Nguyễn Huy Tưởng

106

Phạm Tuấn Sơn

27

Nguyễn Đăng Bình

107

Nguyễn Hữu Lập

28
 Bùi Trương Luân
108

Đỗ Căn

29

Nguyễn Thị Thắng

109

Nguyễn Văn Tuấn Dũng

30

Phùng Thị Liễu

110

Trần Đức Hoàn

31

Thượng tọa Thích Thanh Chỉnh

111

Đào Văn Bình

32

Nguyễn Ngọc Thủy

112

Trịnh Thị Nhất

33

Nguyễn Việt Hưng

113

Đỗ Văn Quang

34

Nguyễn Lan Hương

114

Nguyễn Thị Thanh Hương

35

Nguyễn Hoài Nam

115

Phùng Văn Thiệp

36

Nguyễn Thị Như Mai

116

Dương Phú Oanh

37

Lê Quang Nhuệ

117

Lê Thị Thu Hương

38

Nguyễn Thế Phúc

118

Phạm Văn My

39

Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm

119

Trịnh Minh Châu

40

Nguyễn Hữu Thắng

120

Phạm Thị Thu Hương

41

Đỗ Thị Xuân Phương

121

Trịnh Đức Hồng

42

Vũ Huy Hùng

122

Phí Quốc Tuấn

43

Nguyễn Lan Hương

123

Trần Văn Thực

44

Nguyễn Thị Nguyệt Hường

124

Bùi Xuân Hộ

45
 Tô Yên Khánh
125

Phí Thái Bình

46

Nguyễn Đức Biền

126

Triệu Đình Phúc

47

Nguyễn Quốc Hùng

127

Chử Ngọc Tuất

48

Trần Đức Học

128

Đào Tự Mão

49

Lê Văn Thành

129

Đỗ Ngọc An

50

Vũ Mạnh Hải

130

Nguyễn Thị Bài

51

Nguyễn Thị Mai Sương

131

Lê Hoàng Nam

52

Lê Anh Tuấn

132

Đào Xuân Mùi

53

Nguyễn Văn Trịnh

133

Nguyễn Hữu Nghĩa

54

Bùi Duy Nhâm

134
 Nguyễn Tất Thắng
55

Vũ Thị Thúy Hạnh

135
Phạm Thị Tuyến
56

Ngô Thị Thanh Hằng

136

Nguyễn Thị Bích Hằng

57

Hồ Thị Thu Ngọc

137

Nguyễn Minh Đạo

58

Nguyễn Khắc Định

138

Nguyễn Đình Lân

59

Đặng Duy Phương

139

Phạm Xuân Hằng

60

Nguyễn Văn Thước

140

Nguyễn Văn Sửu

61

Trần Thị Lê Trinh

141

Đặng Hữu Đại

62

Bùi Thị An

142

Lý Văn Giao

63

Đặng Thị Loan

143

Lê Văn Họat

64

Đặng Phương Dung

144

Nguyễn Cao Trí

65

Lê Hồng Thăng

145

Vũ Quý Trị

66

Nguyễn Thúy Hà

146

Nguyễn Thị Ngọc Minh

67

Nguyễn Hiệp

147
 Trần Thị Hà
68

Nguyễn Ngọc Bảo

148

Nguyễn Thị Bích Ngọc

69

Phạm Sĩ Thân

149

Phạm Thị Thành

70

Nguyễn Đức Toàn

150

Nguyễn Thị Nhiếp

71

Phùng Văn Hỹ

151

Trần Trọng Hanh

72

Trần Văn Quýnh

152

Uông Đình Hồng

73

Mai Xuân Hùng

153

Hoàng Thị Hòa

74

Nguyễn Văn Khôi

154

Ngô Văn Ny

75

Nguyễn Đức Nhanh

155

Lê Mạnh Thiết

76

Nguyễn Xuân Lĩnh

156

Nguyễn Thị Chiên

77

Phạm Văn Khánh

157

Tưởng Phi Chiến

78

La Kim Liên

158

Nguyễn Đức Bật

79

Lê Văn Điềm

159

Hoàng Thị Hải

80
 Trần Thị Thanh Nhàn
160

Nguyễn Việt Hà

 
 
161

Tô Thị Thanh Hương

 Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t