Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XIV (từ 21-23/12/2005) (16:11 24/12/2009)


HNP - Thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TW, sau một quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, từ ngày 21-23/12/2005 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ Thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, với 396 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 183.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội vinh sự được đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về dự và phát biểu với Đại hội.

Với tinh thần “Đổi mới, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết”, Đại hội đã đánh giá chính xác, khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Đảng bộ thành phố và 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phưong hướng, mục tiêu, đề ra các giải pháp chủ yếu, khả thi để phát triển Thủ đô giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo.
Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành khoá XIV gồm 59 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu thành phố gồm 35 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thưòng vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Bí thư Thành uỷ; các đồng chí Phùng Hữu Phú, Nguyễn Quốc Triệu, Ngô Thị Doãn Thanh làm Phó Bí thư Thành uỷ.
Ban Thường vụ (xếp theo thứ tự Thường trực và A, B, C)
1. Đ/c Nguyễn Phú Trọng
2. Đ/c Phùng Hữu Phú
3. Đ/c Nguyễn Quốc Triệu
4. Đ/c Ngô Thị Doãn Thanh
5. Đ/c Hoàng Hoa Châu
6. Đ/c Nguyễn Tiến Dĩnh
7. Đ/c Lê Tiến Hào
8. Đ/c Phạm Xuân Hằng
9. Đ/c Trịnh Đức Hồng
10. Đ/c Vũ Hồng Khanh
11. Đ/c Nguyễn Đức Nhanh
12. Đ/c Lê Quang Nhuệ
13. Đ/c Nguyễn Công Soái
14. Đ/c Nguyễn Văn Sửu
15. Đ/c Trần Thị Bích Thuỷ

Thành uỷ viên khoá XIV (2006-2010) - Xếp theo thứ tự A, B, C

TT
Họ và tên
1

Tạ Việt Anh

2

Đỗ Xuân Anh

3

Phí Thái Bình

4

Hoàng Hoa Châu

5

Nguyễn Mạnh Cường

6

Nguyễn Tiến Dĩnh

7

Nguyễn Đoàn Dũng

8

Trần Trọng Dực

9

Lưu Tiến Định

10

Nguyễn Đức Độ

11

Nguyễn Thị Hồng Hà

12

Nguyễn Minh Hà

13

Trần Trọng Hanh

14

Lê Tiến Hào

15

Ngô Thị Thanh Hằng

16

Phạm Xuân Hằng

17

Vũ Văn Hậu

18

Hoàng Mạnh Hiển

19

Lê Văn Hoạt

20

Trịnh Đức Hồng

21

Nguyễn Khả Hùng

22

Vũ Tuấn Hùng

23

Vũ Quang Huy

24

Nguyễn Đức Hương

25

Nguyễn Thị Lan Hương

26

Vũ Hồng Khanh

27

Đặng Văn Khanh

28

Nguyễn Văn Khôi

29

Phạm Quang Long

30

Lưu Tiến Long

31

Hoàng Nghĩa Mai

32

Nguyễn Đức Minh

33

Nguyễn Thị Ngọc Minh

34

Hồ Thị Thu Ngọc

35

Trần Thị Thanh Nhàn

36

Nguyễn Đức Nhanh

37

Lê Quang Nhuệ

38

Phùng Hữu Phú

39

Triệu Đình Phúc

40

Vũ Công Quảng

41

Trần Văn Quýnh

42

Lê Xuân Rao

43

Nguyễn Văn Sáu

44

Nguyễn Công Soái

45

Phạm Hồng Sơn

46

Nguyễn Văn Sửu

47

Nguyễn Đình Tân

48

Đặng Huyền Thái

49

Ngô Thị Doãn Thanh

50

Trần Văn Thanh

51

Nguyễn Hữu Thắng

52

Nguyễn Thị Thắng

53

Trần Thị Bích Thuỷ

54

Đỗ Ngọc Toàn

55

Nguyễn Quốc Triệu

56

Nguyễn Văn Trịnh

57

Nguyễn Phú Trọng

58

Lê Xuân Trường

59

Lê Anh Tuấn

 

Ngày 28/6/2006, đồng chí Phạm Quang Nghị được Bộ Chính trị quyết định phân công làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội khoá XIV (2006-2010). Đồng chí Nguyễn Phú Trọng thôi giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội để nhận công tác khác.
Ngày 30/8/2006, Thường trực Thành uỷ công bố quyết định điều động đồng chí Phùng Hữu Phú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố để nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1/9/2006.
Ngày 29/5/2008, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XII thông qua Nghị quyết mở rộng Thủ đô Hà Nội (với 92,9% số phiếu tán thành). Sau khi hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số Hà Tây về Hà Nội, 4 xã của huyện Lưong Sơn (Hoà Bình), huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc), Thủ đô Hà Nội mở rộng có diện tích 334,470,02ha (3.324,92km2), dân số hơn 6 triệu người (6.232.940 nhân khẩu), có 29 đơn vị hành chính quận, huyện, 575 đơn vị xã, phường, thị trấn.
Từ 1/8/2008, Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội chính thức có hiệu lực.
Ngày 10/7/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra Quyết định số 872/QĐNS-TW về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Bùi Duy Nhâm làm Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ. Các đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ngô Thị Doãn Thanh, Nguyễn Công Soái, Tưởng Phi Chiến làm Phó Bí thư Thành uỷ.
 

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Ban Thường vụ Thành uỷ

TT
Họ và tên
1

Đ/c Phạm Quang Nghị

2

Đ/c Bùi Duy Nhâm

3

Đ/c Nguyễn Thế Thảo

4

Đ/c Ngô Thị Doãn Thanh

5

Đ/c Nguyễn Công Soái

6

Đ/c Tưởng Phi Chiến

7

Đ/c Phí Thái Bình

8

Đ/c Đào Văn Bình

9

Đ/c Đặng Hữu Đại

10

Đ/c Nguyễn Tiến Dĩnh

11

Đ/c Trần Trọng Dực

12

Đ/c Phạm Xuân Hằng

13

Đ/c Trịnh Đức Hồng

14

Đ/c Vũ Hồng Khanh

15

Đ/c Lại Hồng Khánh

16

Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc

17

Đ/c Nguyễn Đức Nhanh

18

Đ/c Lê Quang Nhuệ

19

Đ/c Nguyễn Văn Phúc

20

Đ/c Nguyễn Văn Sửu

21

Đ/c Trần Văn Thực

22

Đ/c Phí Quốc Tuấn

23

Đ/c Nguyễn Huy Tưởng

 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố

TT
Họ và tên
1

Tạ Việt Anh

2

Đỗ Xuân Anh

3

Nguyễn Thị Ánh

4

Nguyễn Đức Bật

5

Phí Thái Bình

6

Đào Văn Bình

7

Trần Quang Cảnh

8

Trương Thế Cầu

9

Tưởng Phi Chiến

10

Nguyễn Văn Chiến

11

Nguyễn Xuân Chính

12

Nguyễn Xuân Cửu

13

Đặng Hữu Đại

14

Nguyễn Văn Đạt

15

Nguyễn Tiến Dĩnh

16

Lưu Tiến Định

17

Nguyễn Hữu Độ

18

Vũ Đại Đồn

19

Trần Trọng Dực

20

Nguyễn Đoàn Dũng

21

Nguyễn Thị Hồng Hà

22

Nguyễn Minh Hà

23

Phạm Quang Long

24

Lưu Tiến Long

25

Nguyễn Đức Minh

26

Nguyễn Thị Ngọc Minh

27

Đào Xuân Mùi

28

Phạm Thị Hồng Nga

29

Phạm Quang Nghị

30

Cấn Văn Nghĩa

31

Nguyễn Thị Bích Ngọc

32

Đỗ Thị Minh Ngọc

33

Hồ Thị Thu Ngọc

34

Bùi Duy Nhâm

35

Trần Trọng Hanh

36

Ngô Thị Thanh Hằng

37

Phạm Xuân Hằng

38

Vũ Văn Hậu

39

Nguyễn Khắc Hiền

40

Hoàng Mạnh Hiển

41

Trần Trọng Hiếu

42

Bùi Xuân Hộ

43

Trần Đức Hoàn

44

Lê Văn Hoạt

45

Trịnh Đức Hồng

46

Trịnh Duy Hùng

47

Nguyễn Khả Hùng

48

Nguyễn Lan Hương

49

Nguyễn Đức Hướng

50

Nguyễn Quang Huy

51

Phùng Văn Hỹ

52

Vũ Hồng Khanh

53

Đặng Văn Khanh

54

Lại Hồng Khánh

55

Trịnh Thế Khiết

56

Nguyễn Văn Khôi

57

Nguyễn Hữu Lập

58

Trần Văn Lợi

59

Trần Thị Thanh Nhàn

60

Nguyễn Đức Nhanh

61

Lê Quang Nhuệ

62

Nguyễn Văn Phong

63

Triệu Đình Phúc

64

Nguyễn Văn Phúc

65

Đỗ Văn Quang

66

Vũ Công Quảng

67

Trần Văn Quýnh

68

Lê Xuân Rao

69

Nguyễn Văn Sáu

70

Nguyễn Công Soái

71

Phan Hồng Sơn

72

Phạm Tuấn Sơn

73

Nguyễn Văn Sửu

74

Nguyễn Đình Tân

75

Nguyễn Ngọc Thạch

76

Ngô Thị Doãn Thanh

77

Trần Văn Thanh

78

Khuất Văn Thành

79

Đặng Huyền Thái

80

Nguyễn Thế Thảo

81

Lê Hồng Thăng

82

Nguyễn Hữu Thắng

83

Nguyễn Thị Thắng

84

Đỗ Văn Thắng

85

Trần Văn Thực

86

Đỗ Ngọc Toàn

87

Nguyễn Văn Trịnh

88

Nguyễn Trọng Trúc

89

Đặng Văn Tu

90

Đinh Mạnh Tuân

91

Phí Quốc Tuấn

92

Nguyễn Huy Tưởng

93

Nguyễn Thị Tuyến

94

Hoàng Thanh Vân

95

Trần Xuân Việt

96

Đặng Đình Vinh

97

Trần Trung Sơn

 

 

 Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t