Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ X từ 17-23/10/1986 (11:34 23/12/2009)


HNP - Từ ngày 17 đến ngày 23/10/1986, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ X được tiến hành tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô. Dự Đại hội có 709 đại biểu, thay mặt cho gần 15 vạn đảng viên (145200 đảng viên).

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình Bí thư Thành ủy khóa X từ 11 - 1986 đến 10 -1988


Đại hội Bầu Ban chấp hành mới với tinh thần đổi mới tổ chức, đổi mới cán bộ gồm 51 đồng chí uỷ viên chính thức, 14 ủy viên dự khuyết, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc với 68 đại biểu tiêu biểu cho trí tuệ tập thể của Đảng bộ Thủ đô.

Ngày 1/11/1986, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá X họp phiên thứ nhất, đã bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Thanh Bình làm Bí thư Thành uỷ; các đồng chí Trần Hoàn, Nguyễn Công Tạn, Trần Tấn làm Phó Bí thư. Sau khi đồng chí Trần Hoàng, Nguyễn Công Tạn chuyển lên Trung ương, đồng chí Lê Đình Hiền và Minh Đạt được Trung ương bổ sung làm Phó Bí thư Thành uỷ.

Đại hội X có ý nghĩa to lớn, đã khơi dậy bầu không khí dân chủ, cởi mở trong Đảng và toàn xã hội, đặt cơ sở để huy động được sức mạnh tinh thần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đánh dấu sự chuyển biến quan trọng về tư tưởng, chính trị của Đảng bộ Hà Nội theo quan điểm đổi mới của Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá X (1986-1991)

TT
Họ và tên
Chức vụ
1

Nguyễn Thanh Bình

Bí thư
2

Trần Tấn

Phó Bí thư
3

Trần Hoàn

Phó Bí thư
4

Nguyễn Công Tạn

Phó Bí thư
5

Hoàng Thanh Cận

Uỷ viên Thường vụ
6

Trần Thị Tâm Đan

Uỷ viên Thường vụ
7

Nguyễn Ngọc Đĩnh

Uỷ viên Thường vụ
8

Lê Đình Hiền

Uỷ viên Thường vụ
9

Lê Ất Hợi

Uỷ viên Thường vụ
10

Phạm Lợi

Uỷ viên Thường vụ
11

Phạm Tâm Long

Uỷ viên Thường vụ
12

Phạm Sĩ Liêm

Uỷ viên Thường vụ
13

Nguyễn Mại

Uỷ viên Thường vụ
14

Lương Văn Nghĩa

Uỷ viên Thường vụ
15

Phan Văn Đà

Uỷ viên
16

Nguyễn Mạnh Khuê

Uỷ viên
17

Lương Ngọc Cừ

Uỷ viên
18

Phan Hữu Giản

Uỷ viên
19

Trần Thị Nhị Hường

Uỷ viên
20

Phương Kim Dung

Uỷ viên
21

Nguyễn Duy Huấn

Uỷ viên
22

Nguyễn Trọng Hiệp

Uỷ viên
23

Bùi Mạnh Trung

Uỷ viên
24

Đinh Văn Dương

Uỷ viên
25

Vũ Mạnh Kha

Uỷ viên
26

Phạm Đình Tú

Uỷ viên
27

Trần Văn Thông

Uỷ viên
28

Lưu Minh Trị

Uỷ viên
29

Nguyễn Văn Sử

Uỷ viên
30

Bằng Việt

Uỷ viên
31

Nguyễn Văn Luân

Uỷ viên
32

Đồng Minh Sơn

Uỷ viên
33

Nguyễn Vĩnh Cát

Uỷ viên
34

Tạ Văn Khai

Uỷ viên
35

Phạm Văn Khuê

Uỷ viên
36

Nguyễn Quốc Trung

Uỷ viên
37

Trần Quang Giao

Uỷ viên
38

Đinh Hạnh

Uỷ viên
39

Nguyễn Tuấn Nghĩa

Uỷ viên
40

Đặng Duy Phúc

Uỷ viên
41

Trần Văn Tuấn

Uỷ viên
42

Chu Viễn

Uỷ viên
43

Hà Mạnh Trí

Uỷ viên
44

Nguyễn Hồng Quân

Uỷ viên
45

Vũ Huy Lụât

Uỷ viên
46

Lê Thị Đới

Uỷ viên
47

Nguyễn Tiến Đức

Uỷ viên
48

Hoàng Vụ

Uỷ viên
49

Trương Tùng

Uỷ viên
50

Nguyễn Thị Tâm

Uỷ viên
51

Nguyễn Ngọc Oánh

Uỷ viên
52

Đặng Đức Hà

Uỷ viên dự khuyết
53

Nguyễn Thị Hà

Uỷ viên dự khuyết
54

Nguyễn Văn Kết

Uỷ viên dự khuyết
55

Nguyễn Thị Hồng

Uỷ viên dự khuyết
56

Ngô Hy

Uỷ viên dự khuyết
57

Nguyễn Thị Bích Liên

Uỷ viên dự khuyết
58

Nguyễn Quốc Lô

Uỷ viên dự khuyết
59

Nguyễn Xuân Nghiêm

Uỷ viên dự khuyết
60

Nguyễn Bằng Phấn

Uỷ viên dự khuyết
61

Phạm Quốc Trường

Uỷ viên dự khuyết
62

Lê Thuần

Uỷ viên dự khuyết
63

Hoàng Thị Tâm

Uỷ viên dự khuyết
64

Đỗ Thị Thanh Toàn

Uỷ viên dự khuyết
65

Bùi Thị Xô

Uỷ viên dự khuyết

 

 

Tháng 3/1987, ba đồng chí Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ: Trần Hoàn, Nguyễn Công Tạn, Phạm Sĩ Liêm được điều động công tác lên Trung ương. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định đồng chí Trần Lưu Vị, Nguyễn Minh Đạt tham gia Ban Thường vụ, làm Phó Bí thư Thành uỷ; đề bạt đồng chí Lê Đình Hiền làm Phó Bí thư Thành uỷ.

Tháng 3/1987, đồng chí Vũ Hữu Ngoạn được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động bổ sung vào Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội khoá X làm Trưởng ban Tuyên huấn Thành uỷ.

Ngày 24/12/1987, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định bổ sung đồng chí Chu Duy Kính, Phó Tư lệnh Chính trị vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá X.

Tháng 10/1988, đồng chí Nguyễn Thanh Bình được Trung ương điều động về làm Thường trực Ban Bí thư Trung ương; đồng chí Phạm Thế Duyệt, Bí thư Trung ương Đảng được Trung ương điều về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t