Tỉnh Hà Sơn Bình (11:07 13/01/2011)- KHOÁ VI, Tháng 4/1976 có 21 đại biểu:
1- Nguyễn Thị Chén.       12- Đỗ Thị Lý.
2- Vũ Xuân Chiêm.         13- Lương Thị Sinh.
3- Dương Quốc Chính.   14- Hà Kế Tấn.
4- Nguyễn Thị Chung.    15- Nguyễn Hữu Thụ.
5- Bạch Công Điệu.       16- Nguyễn Khắc Thuật.
6- Hoàng Minh Giám.    17- Xuân Thuỷ.
7- Hồ Giáo.                   18- Bùi Thị Tiềng.
8- Nguyễn Văn Hậu.     19- Phan Trọng Tuệ.
9- Nguyễn Kiêm Hệ.     20- Bùi Thị Tý.
10- Nguyễn Thị Hiếu.     21- Nguyễn Thị Xuân.
11- Nguyễn Văn Luông.
- KHOÁ VII, 1981 có 15 đại biểu:
1- Đặng Văn Ấn.              9- Bùi Thị Nin.
2- Nguyễn Bá Bao.          10- Hà Kế Tấn.
3- Nguyễn Ngọc Diệp.    11- Lê Trọng Tấn.
4- Bạch Công Điệu.        12- Nguyễn Thị Thân.
5- Dương Ngọc Đức      13- Nguyễn Trọng Thơ.
6- Hoàng Minh Giám.    14- Xuân Thuỷ.
7- Lương Tuấn Khanh.  15- Bùi Thị Tý.
8- Bùi Thị Ngà.
- KHOÁ VIII, 1987 có 15 đại biểu:
1- Nguyễn Thị Lan Anh.    9- Trần Văn Khuyên.
2- Nguyễn Nhiêu Cốc.    10- Vũ Kỳ.
3- Nguyễn Văn Diễn.       11- Lê Thị Mỹ.
4- Dương Ngọc Đức.      12- Nguyễn Cơ Thạch.
5- Đinh Bình Giã.             13- Nguyễn Chí Thanh.
6- Nguyễn Văn Hiệu.       14- Nguyễn Cao Thắng.
7- Bùi Thị Kẻm.              15- Phan Ngọc Tường.
8- Nguyễn Ngọc Khoa.
 Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t