Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XI (vòng 1 họp từ 25-29/4/1991, vòng 2 họp từ 16-19/11/1991) (11:37 23/12/2009)


HNP - Từ ngày 25 đến ngày 29/4/1991, 548 đại biểu của Đảng bộ các cấp đã về dự Đại hội Đại biểu lần thứ X họp vòng 1 để đóng góp ý kiến vào dự thảo 5 văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng, trong đó có những văn kiện đặc biệt quan trọng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, chiến lược phát triển đến năm 2000, bầu 60 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc, vòng 2 họp từ 16 đến 19/11/1991.

Đồng chí Phạm Thế Duyệt Bí thư Thành ủy khóa X, XI từ 10 - 1988 đến 5 - 1996


Dự Đại hội có 438 đại biểu chính thức thay mặt cho 138.794 đảng viên toàn Đảng bộ (Hà Nội bàn giao 6 huyện và 1 thị xã về các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phú).
    Đại hội tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết nghị những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp chủ yếu để thực hiện có kết quả các mục tiêu đề ra. Đại hội đã bầu 51 ủy viên chính thức. Tại phiên họp thứ nhất (21/11/1991) bầu đồng chí Phạm Thế Duyệt, Uỷ viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành uỷ; các đồng chí Lê Xuân Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng và đồng chí Phạm Lợi làm Phó Bí thư.

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XI (1991-1996)

TT
Họ và tên
Chức vụ
1

Phạm Thế Duyệt

Bí thư
2

Lê Xuân Tùng

Phó Bí thư
3

Phạm Lợi

Phó Bí thư
4

Nguyễn Mạnh Khuê

Uỷ viên Thường vụ
5

Lê Ất Hợi

Uỷ viên Thường vụ
6

Nguyễn Ngọc Đĩnh

Uỷ viên Thường vụ
7

Lưu Minh Trị

Uỷ viên Thường vụ
8

Trần Quang Giao

Uỷ viên Thường vụ
9

Trần Thị Tâm Đan

Uỷ viên Thường vụ
10

Đinh Hạnh

Uỷ viên Thường vụ
11

Nguyễn Thị Tâm

Uỷ viên Thường vụ
12

Lương Ngọc Cừ

Uỷ viên Thường vụ
13

Nguyễn Thanh Bình

Uỷ viên
14

Nguyễn Vĩnh Cát

Uỷ viên
15

Đỗ Thanh Côn

Uỷ viên
16

Nguyễn Mạnh Cường

Uỷ viên
17

Phan Tăng Đa

Uỷ viên
18

Nguyễn Thị Hà

Uỷ viên
19

Lê Anh Hào

Uỷ viên
20

Nguyễn Thị Hồng

Uỷ viên
21

Nguyễn Thị Thanh Hương

Uỷ viên
22

Nguyễn Văn Kết

Uỷ viên
23

Nguyễn Mạnh Kiêm

Uỷ viên
24

Vũ Mạnh Kha

Uỷ viên
25

Phạm Văn Khuê

Uỷ viên
26

Vũ Đức Khiển

Uỷ viên
27

Vũ Huy Luật

Uỷ viên
28

Nguyễn Văn Luân

Uỷ viên
29

Nguyễn Ngọc Lê

Uỷ viên
30

Hoàng Thị Loan

Uỷ viên
31

Dương Đình Linh

Uỷ viên
32

Phạm Văn Ngọc

Uỷ viên
33

Lương Văn Nghĩa

Uỷ viên
34

Lê Nghĩa

Uỷ viên
35

Nguyễn Tuấn Nghĩa

Uỷ viên
36

Hoàng Văn Nghiên

Uỷ viên
37

Đặng Duy Phúc

Uỷ viên
38

Nguyễn Hồng Quân

Uỷ viên
39

Hồ Xuân Sơn

Uỷ viên
40

Phạm Đăng Sĩ

Uỷ viên
41

Trần Văn Tuấn

Uỷ viên
42

Đỗ Thị Thanh Toàn

Uỷ viên
43

Nguyễn Thị Kim Thanh

Uỷ viên
44

Nguyễn Đình Thành

Uỷ viên
45

Nguyễn Tiến Thắng

Uỷ viên
46

Trần Văn Thông

Uỷ viên
47

Vũ Thịnh

Uỷ viên
48

Chu Viễn

Uỷ viên
49

Bùi Thị Xô

Uỷ viên
50

Đồng Minh Sơn

Uỷ viên
51

Nguyễn Đức Khiển

Uỷ viên

 

 

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Thành phố khoá X (29/3/1994-31/3/1994) bầu bổ sung 8 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ:

TT
Họ và tên
Chức vụ
1

Cao Minh Châu

Uỷ viên
2

Phạm Chuyên

Uỷ viên
3

Nguyễn Huy Diến

Uỷ viên
4

Hồ Thị Ngọc Dung

Uỷ viên
5

Nguyễn Lân

Uỷ viên
6

Bùi Thành Phần

Uỷ viên
7

Nguyễn Quốc Triệu

Uỷ viên
8

Phan Văn Vượng

Uỷ viên

 Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t