Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội khoá XII bầu ngày 20/5/2007 (08:47 12/08/2010)1.Vũ Hồng Anh
2.Đỗ Căn
3.Nguyễn Tiến Dĩnh
4.Ngô Anh Dũng
5.Nguyễn Ngọc Đào
6.Nguyễn Thị Hồng Hà
7.Nguyễn Minh Hà
8.Nguyễn Thị Nguyệt Hường
9.Nguyễn Thị Hoa
10.Đặng Văn Khanh
11.Trần Thị Quốc Khánh
12.Nguyễn Đức Nhanh
13.Nguyễn Phạm Ý Như
14.Phạm Thị Loan
15.Nguyễn Hồng Sơn
16.Đặng Huyền Thái
17.Ngô Thị Doãn Thanh
18.Đào Trọng Thi
19.Nguyễn Viết Thịnh
20.Nguyễn Phú Trọng
21.Hoà thượng Thích Thanh Tứ (Trần Văn Long)
22.Nguyễn Thế Thảo
23.Nguyễn Văn Chi
24.Chu Sơn Hà
25.Hà Văn Hiền
26.Nguyễn Đăng Kính
27.Phạm Thị Hồng Nga
28.Nguyễn Thị Bích Ngọc
29.Phạm Khôi Nguyên
30.Bùi Duy Nhâm
31.Trần Thị Kim Phương
32.Nguyễn Đình Quyền
33.Tô Văn Thương
34.Nguyễn Thị TuyếnCác bài mới đăng

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t