Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội khóa XI bầu ngày 19/5/2002 (08:50 12/08/2010)Đơn vị số 1:
1.Nông Đức Mạnh
2.Phạm Chuyên
3.Phạm Quý Ty

Đơn vị số 2:
1.Hoàng Văn Nghiên
2.Nguyễn Tái Lương
3.Nguyễn Thị Anh

Đơn vị 3
1.Nguyễn Phú Trọng
2.Hòa thượng Thích Thanh Tứ (Trần Văn Long)

Đơn vị 4
1.Tôn Thất Bách
2.Nguyễn Mạnh Cường
3.Trần Thị Thu Hà (Trần Thu Bạch Hà)

Đơn vị 5
1.Nguyễn Văn Hiện
2.Nguyễn Ngọc Đào

Đơn vị 6
1.Nguyễn Phương Hữu Việt
2.Nguyễn Tiến Thắng
3.Nguyễn Thị Thanh

Đơn vị 7
1.Nguyễn Văn Nghinh
2.Nguyễn Việt Chức

Đơn vị 8
1.Trần Thị Quốc
2.Trần Khánh Chương
3.Trịnh Thanh VânCác bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t