Đoàn đại biểu Quốc hội khóa VIII bầu ngày 19/4/1987 (09:14 12/08/2010)Đơn vị 1: 4 đại biểu
1.Vũ Đình Cự
2.Nguyễn Quý Hội
3.Nguyễn Văn Linh
4.Trần Thị Liên

Đơn vị 2:4 đại biểu
1.Lê Hữu Phòng
2.Nguyễn Thị Tân
3.Trần Tấn
4.Hòa thượng Kim Cương Tử

Đơn vị 3: 4 đại biểu
1.Lê Đức Anh
2.Phạm Thế Bổng
3.Đỗ Đình Giao
4.Nguyễn Xiển

Đơn vị 4: 3 đại biểu
1.Phương Kim Dung
2.Trần Quyết
3.Nghiêm Xuân Yêm

Đơn vị 5: 3 đại biểu
1.Lê Quang Đạo
2.Hoàng Thế lộc
3.Chu Thúy Quỳnh

Đơn vị 6: 3 đại biểu
1.Nguyễn Kim Anh
2.Nguyễn Thanh Bình
3.Lư Giang

Đơn vị 7: 3 đại biểu
1.Lê Văn Bùi
2.Thạch Thị Huệ
3.Nguyễn Công Tạn

Đơn vị 8: 3 đại biểu
1.Phan Hiền
2.Trần Thị Nhị Hường
3. Phạm Lợi


Đơn vị 9: 4 đại biểu
1.Trần Thị Tâm Đan
2.Hoàng Quy
3.Nguyễn Xuân Sang
4.Nguyễn ThụCác bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t