Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội khóa III bầu ngày 26/4/1964 (09:35 12/08/2010)Đơn vị 1
1.Hồ Chí Minh
2.Trường Chinh
3.Trần Duy Hưng
4.Hồ Đắc Di
5.Hồ Thành Biên
6.Trần Công Tốt
7.Nguyễn Xiển
8.Đỗ Văn Tiết
9.Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị 2
1.Hoàng Quốc Việt
2.Nguyễn Khoa Diệu Hồng
3.Châu Văn Huy
4.Trần Văn Lai
5.Nguyễn Trọng Đờn
6.Hoàng Minh Viễn

Đơn vị 3
1.Vũ Quang
2.Nghiêm Xuân Yêm
3.Đỗ Hữu Mùi
4.Bùi Hưng Gia
5.Đỗ Thị Thiện

Đơn vị 4
1.Lê Duẩn
2.Nguyễn Tuân
3.Nguyễn Duy Bửu
4.Lê Minh Đức
5.Thích Trí Độ
6.Nguyễn Thị Bé
7.Nguyễn Văn Thùy

Đơn vị 5
1.Phạm Kiệt
2.Ngô Gia Khảm
3.Tạ Mỹ Duật
4.Đinh Văn Thắng
5.Phạm Văn Dẫn
6.Nguyễn Quang Dụ
7.Vũ Thị Liên
8.Nguyễn Chương Hồng
9.Huỳnh Văn TríCác bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t