Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII (15:46 29/12/2009)


HNP - Ngày 20/6/1977, sau thành công của cuộc bầu cử, HĐND koá VII đã khai mạc kỳ họp thứ nhất. HĐND khoá VII gồm 140 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Đồng chí Trần Duy Hưng - Chủ tịch UBHC tháng 8 - 1945, Chủ tịch UBHC - UBND Khoá I, II, III, IV, V, VI, VII (1957-1977)


Kỳ họp lần này đã bầu ra các chức danh của UBND. Bác sĩ Trần Duy Hưng tái cử chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khoá VII (1977-1981); các Phó Chủ tịch: Ông Trần Duy Dương, Nguyễn Trung Mai, Nguyễn Đình Hiệp, Ngô Quốc Hạnh, Hoàng Huy Giao, Nguyễn Đông (từ 12/1978), Nguyễn Văn Định (tức Minh Đạt - từ 6/1979); Uỷ viên thư ký: Ông Nguyễn Bắc.

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII (1977-1981)

TT
Họ tên
TT
Họ tên
1

Chu Thiên An

71

Lê Thị Liêu

2

Lê Ngọc Anh

72

Lê Thị Lợi

3

Nguyễn An An

73

Nguyễn Văn Luận

4

Bùi Hữu Bảo

74

Đặng Đình Lương

5

Trần Huy Bảo

75

Trần Kiêm Lý

6

Nguyễn Xuân Bảo

76

Nguyễn Thị Mùi

7

Nguyễn Bắc

77

Nguyễn Trung Mai

8

Vũ Hữu Bình

78

Biền Thị Mỹ

9

Lê Xuân Bình

79

Phạm Thị Hồng Nga

10

Phạm Thế Bổng

80

Nguyễn Thị Ngà

11

Nguyễn Tử Cát

81

Lương Văn Nghĩa

12

Hoàng Dìn Cậy

82

Vũ Tấn Nguyên

13

Đặng Thị Chái

83

Đỗ Thị Minh Nguyệt

14

Nghiêm Chưởng Châu

84

Vũ Thị Nhật

15

Đặng Kim Châu

85

Nguyễn Thị Như

16

Nguyễn Côn

86

Lê Thị Hồng Nhung

17

Đỗ Văn Cổn

87

Nguyễn Thị Nọng

18

Vũ Thị Oanh Cơ

88

Phạm Văn Phi

19

Lê Cương

89

Tôn Tích Phong

20

Phan Văn Cường

90

Nguyễn Thị Thanh Phúc

21

Bùi Văn Dậu

91

Vũ Thuý Phụng

22

Nguyễn Đức Dinh

92

Trần Quang Phương

23

Bùi Thiện Dụ

93

Trần Quỳnh

24

Nguyễn Dung

94

Nguyễn Quýnh

25

Trần Quang Dung

95

Đỗ Quốc Sam

26

Tạ Hữu Dũng

96

Trần Sâm

27

Nguyễn Hữu Dực

97

Phạm Thị Vân Song

28

Trần Duy Dương

98

Nguyễn Thị Tám

29

Đỗ Doãn Đại

99

Lê Hữu Tân

30

Nguyễn Quang Đạm

100

Phạm Thạch Tâm

31

Nguyễn Anh Đang

101

Dương Văn Thái

32

Hoàng Thị Điệp

102

Nguyễn Văn Thanh

33

Nguyễn Văn Đích

103

Nguyễn Hữu Thanh

34

Trịnh Đình Điêu

104

Trần Lệ Thạnh

35

Hoàng Văn Đông

105

Phó Đức Thảo

36

Tô Mỹ Đức

106

Lưu Thị Thảo

37

Nguyễn Hữu Được

107

Nguyễn Chi Thắng

38

Nguyễn Văn Đường

108

Hoàng Văn Thân

39

Hoàng Huy Giao

109

Nguyễn Văn Thân

40

Chu Thị Hải

110

Nguyễn Thị Thận

41

Ngô Quốc Hạnh

111

Trần Viết Thi

42

Cao Thị Hiển

112

Nguyễn Thị Thìn

43

Nguyễn Đình Hiệp

113

Nguyễn Đức Thích

44

Lê Hoà

114

Dương Văn Thiều

45

Tô Hoài

115

Trần Phương Thọ

46

Vũ Thị Hoàng

116

Nguyễn Thị Kim Thoa

47

Nguyễn Văn Hội

117

Lê Thu

48

Vũ Quốc Huy

118

Lê Hồng Thuý

49

Nguyễn Duy Huyên

119

Trần Thị Thư

50

Lê Thị Khánh

120

Bùi Tố Thư

51

Nguyễn Huy Khôi

121

Hoàng Thị Thuận

52

Nguyễn Kim Khôi

122

Đỗ Thị Thuận

53

Nguyễn Văn Khích

123

Nguyễn Văn Tình

54

Trịnh Văn Khiêm

124

Chu Thị Tĩnh

55

Phạm Văn Khuê

125

Nguyễn Thị Tiêu

56

Nguyễn Văn Khuyên

126

Lê Thị Toàn

57

Nguyễn Thị Kiêm

127

Đinh Viết Toàn

58

Lã Hữu Kỷ

128

Nguyễn Thị Trâm

59

Nguyễn Đức Lạc

129

Bùi Thị Thanh Trầm

60

Nguyễn Lạch

130

Ma Thị Tuyết

61

Nguyễn Thị Lan

131

Kiều Thị Ngọc Vân

62

Dương Thị Lan

132

Nguyễn Thanh Vân

63

Nguyễn Thị Lan

133

Nguyễn Thị Thanh Vân

64

Nguyễn Thị Xuân Lan

134

Trần Vĩ

65

Bùi Đức Lai

135

Hoàng Thị Vinh

66

Đặng Thành Lê

136

Ngô Thị Vĩnh

67

Nguyễn Thị Như Lê

137

Nguyễn Chí Vu

68

Trần Anh Liên

138

Đỗ Duy Vượng

69

Nguyễn Thị Liên

139

Chu Thị Xuân

70

Phạm Sĩ Liêm

140

Hoàng Thị Xuân

 Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t