Hội đồng nhân dân thành phố khoá IX (1985-1989) (16:12 29/12/2009)


HNP - Ngày 21/4/1985, cử tri Thủ đô tích cực tham gia bầu cử HĐND thành phố khoá IX. Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp; 150 đại biểu được lựa chọn vào HĐND khoá IX, nhiệm kỳ 1985-1989.

Đồng chí Trần Tấn - Chủ tịch UBNDTP Khoá IX (1 - 1987 đến 1989)


Kỳ họp thứ nhất HĐND khoá IX được tiến hành từ ngày 23 đến ngày 25/5/1985. HĐND đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố. Đồng chí Trần Vĩ được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố (từ tháng 1/1987 ông Trần Tấn làm Chủ tịch). Các Phó Chủ tịch: Ông Trần Tấn (đến 1/1987), Lê Ất Hợi, Nguyễn Công Tạn, Phạm Sĩ Liêm,

Nguyễn Tiến Đức, bà Nghiêm Chưởng Châu, ông Trương Tùng, Nguyễn Mại, Lê Sinh Tặng; Uỷ viên thư ký: Ông Dương Danh Nhượng, Nguyễn Công Tường.

Chủ tịch UBND thành phố vẫn là người triệu tập hội nghị HĐND thành phố. Ban Thư ký giúp Chủ tịch UBND thành phố điều hoà, phối hợp hoạt động của các ban chuyên trách của HĐND và giữ quan hệ với các đại biểu HĐND.

Đại biểu HĐND thành phố khoá IX (1985-1989)

TT
Họ tên
TT
Họ tên
1

Trần Ngọ

81

Nguyễn Đăng Dương

2

Nguyễn Đình Nhiễm

82

Nguyễn Ngọc Oánh

3

Phạm Khắc Quảng

83

Nguyễn Thị Ba

4

Nguyễn Đức Chí

84
Bùi Xuân Lại
5

Nguyễn Thị Điệp

85
Dương Danh Nhượng
6

Bùi Xuân Lộc

86

Nguyễn Đăng Lâm

7

Nguyễn Văn Hùng

87

Trần Tấn

8

Định Thị Hoà

88

Bùi Quý Xiêm

9

Lê Ất Hợi

89

Kiều Thị Bình

10

Phạm Thị Phú

90

Phùng Văn Điển

11
Hoà thượng Kim Cương Tử
91

Nguyễn Văn Khẩu

12

Nguyễn Minh Cảnh

92

Nguyễn Duy Huấn

13

Trần Thị Nhung

93

Phùng Minh

14

Nguyễn Thị Vân

94

Lương Đình Nghi

15

Nguyễn Hữu Lâm

95

Phan Mạnh Chính

16

Nguyễn Thị Như Lê

96

Đỗ Đăng Long

17

Lương Thị Ngọc

97

Hoàng Thế Lộc

18

Trần Thị Minh Hải

98

Nguyễn Bằng Việt

19

Ngô Mai Kim

99

Phạm Lợi

20

Trần Vĩ

100

Nguyễn Thị Thành

21

Nguyễn Thị Hiếu

101

Nguyễn Thị Hà

22

Phạm Văn Hồng

102

Đào Văn Thái

23

Phạm Văn Khôi

103

Nguyễn Cao Tiễu

24

Hoàng Văn Nghiên

104

Nguyễn Văn Định (Minh Đạt)

25

Nguyễn Thị Nguyên

105

Triệu Tiến Hưng

26

Trần Liệt Thanh

106

Mai Đình Kiên

27

Phạm Văn Khuê

107

Hoàng Vĩnh Giang

28

Nguyễn Thị Minh

108

Đinh Thị Vinh

29

Trương Đình Mỹ

109

Phùng Thị Vượng

30

Trần Thị Tâm Đan

110

Trần Trọng Đông

31

Đinh Thị Phúc

111

Trần Xuân Thắng

32

Nguyễn Thành Vĩnh

112

Nguyễn Quốc Trung

33

Ngô Hy

113

Lương Ngọc Cừ

34

Lê Thanh

114

Lê Huy Liệu

35

Nguyễn Thị Thẩm

115

Ngô Thị Thanh

36

Phạm Thế Bổng

116

Nguyễn Văn Hải

37

Trịnh Thị Toan

117

Võ Minh Kha

38

Hà Uyên

118

Vũ Thị Tuyến

39

Triệu Thị Nội

119

Phạm Thị Duyên

40

Nguyễn Thị Diệu Tú

120

Lương Văn Nghĩa

41

Nguyễn Tuấn

121

Bùi Nho Tín

42

Nguyễn Thị Kim Dung

122

Đồng Minh Sơn

43

Phạm Thị Gấm

123

Nguyễn Trọng Thư

44

Phạm Tâm Long

124

Lê Thị Đới

45

Nguyễn Thanh Hương

125

Nguyễn Côn

46

Phạm Văn Nhân

126

Nguyễn Thị Yên Hưng

47

Trần Thị Thuận

127

Tạ Hoàng Hải

48

Trần Lệ Nga

128

Nghiêm Chưởng Châu

49

Trần Thị Cúc Thu

129

Lê Thị Chuông

50

Nguyễn Ngọc Toán

130

Nguyễn Anh Việt

51

Đặng Đình Hợp

131

Nguyễn Văn Chính

52

Phạm Sĩ Liêm

132

Đoàn Trung Đôn

53

Đinh Ngọc Vinh

133

Đàm Hồng

54

Vũ Đức Lân

134

Lữ Giang

55

Nguyễn Công Tạn

135

Nguyễn Thị Thanh

56

Nguyễn Thanh Thản

136

Dương Thị Vin

57

Đặng Huynh

137

Ngô Xuân Lục

58

Lê Văn Nhương

138

Đặng Minh Thuần

59

Lại Thị Minh Sinh

139

Nguyễn Văn Kết

60

Nguyễn Thị Thành Nhân

140

Nguyễn Mạnh Khuê

61

Nguyễn Thị Phương

141

Nguyễn Văn Luân

62

Nguyễn Ngọc Thuỵ

142

Đặng Thị Hai

63

Trần Ngọc Hào

143

Trần Văn Tuấn

64

Nguyễn Phú Lộc

144

Trương Tùng

65

Nguyễn Thị Thành

145

Phan Hòa

66

Đặng Đức Hà

146

Vũ Trọng Lam

67

Nguyễn Mại

147

Nguyễn Văn Sáu

68

Lê Nghĩa

148

Đào Xuân Lân

69

Hoàng Trọng Đại

149

Lê Thị Minh Tâm

70

Trần Thị Thư

150

Nguyễn Minh Trang

71

Bùi Văn Toàn

 
 
72

Nguyễn Tiến Đức

 
 
73

Trần Kim Quy

 
 
74

Lê Sĩ Hiệp

 
 
75

Đinh Văn Lữ

 
 
76

Trần Thị Sinh

 
 
77

Trần Quang Sừng

 
 
78

Nguyễn Xuân Du

 
 
79

Vũ Mạnh Kha

 
 
80

Nguyễn Chu Minh

 
 

 Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t