Bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố khoá VI (15:41 29/12/2009)


HNP - Ngày 5/5/1974, 99,16% tổng số cử tri thanh phố Hà Nội đã tới 833 khu vực bỏ phiếu thuộc 31 đơn vị bầu cử để thực hiện nghĩa vụ công dân của mình: Bầu cử HĐND khoá VI.

Đồng chí Trần Duy Hưng - Chủ tịch UBHC tháng 8 - 1945, Chủ tịch UBHC - UBND Khoá I, II, III, IV, V, VI, VII (1957-1977)


Ngày 20/6/1974, kỳ họp đầu tiên HĐND khóa VI đã nghe báo cáo của Hội đồng bầu cử và xác nhận tư cách của 140 đại biểu, bầu Uỷ ban Hành chính nhiệmkỳ 1974-1977 gồm 17 do bác sĩ Trần Duy Hưng tiếp tục giữ chức Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch: Ông Trần Vĩ, Trần Duy Dương, bà Nguyễn Thị Bảo (tức Thái Bảo), ông Hoàng Huy Giao, Nguyễn Đình Hiệp, Nguyễn Đức Lạc, Nguyễn Trung Mai (từ 3/1976); Uỷ viên thư ký: Ông Lê Hoà.

Đại biểu HĐND thành phố khoá VI (1974-1977)

TT
Họ tên
TT
Họ tên
1

Nguyễn Thị Cường

71

Nguyễn Thị Hội

2

Phạm Văn Điện

72

Đinh Thị Huấn

3

Đỗ Thị Kiến

73

Phạm Mạnh

4

Trần Xuân Thịnh

74

Tạ Mỹ Duật

5

Phạm Ngọc Bách

75

Nguyễn Hữu Dực

6

Nguyễn Văn Đích

76

Lê Quang Liêm

7

Trần Duy Hưng

77

Vũ Thị Nhật

8

Đỗ Tuyết Phương

78

Nguyễn Huy Sung

9

Hồ Đắc Điềm

79

Đặng Văn Ban

10

Vũ Thị Hải

80

Phạm Thị Chiêm

11

Dương Thị Khánh Hoà

81

Trần Quang Dung

12

Nguyễn Tri Ngọ

82

Nguyễn Thị Như Lê

13

Lê Văn Ba

83

Nguyễn Chiêm Tế

14

Hà Lệ Hiền

84

Nguyễn Côn

15

Vũ Thị Hợp

85

Đặng Kim Châu

16

Bùi Văn Vịnh

86

Nguyễn Văn Kinh

17

Lưu Thị An Biên

87

Đỗ Thị Tạc (Lê Thu)

18

Trần Kiêm Lý

88

Trần Lệ Thanh

19

Tôn Tích Phong

89

Nguyễn Huy Bình

20

Trần Hồng Tam

90

Nguyễn Thị Bích

21

Lê Thị Xuân

91

Nguyễn Xuân Đài

22

Nguyễn Xuân Bảo

92

Hoàng Huy Giao

23

Nguyễn Văn Định

93

Lê Thị Minh Nguyệt

24

Nguyễn Thị Tám

94

Đặng Thanh Lê

25

Đỗ Thị Thuận

95

Bùi Xuân Lộc

26

Đinh Viết Toàn

96

Trần Thị Lụa

27

Nguyễn Thị Bẩy

97

Nguyễn Phúc Nhạc

28

Nguyễn Đức Lạc

98

Lê Thị Nở

29

Hoàng Kim Phụng

99

Nguyễn Thị Thái Bảo

30

Nguyễn Thị Bích Thuận

100

Đặng Thị Hán

31

Phạm Thế Bổng

101

Nguyễn Đức Hưởng

32

Bùi Huy Phồn

102

Thái Thị Mỹ

33

Trần Phương Thọ

103

Hoàng Thị Vinh

34

Nguyễn Thị Thanh Tùng

104

Trần Duy Dương

35

Nguyễn Sỹ Lâm

105

Nguyễn Văn Hồi

36

Nguyễn Văn Tình

106

Đoàn Thị Bích Phú

37

Trần Vĩ

107

Bùi Thị Thanh Trầm

38

Đõ Duy Vượng

108

Nguyễn Trọng Trinh

39

Hoàng Thị Xuân

109

Trịnh Văn Căn

40

Nguyễn Bắc

110

Nguyễn Khoa Diệu Hồng

41

Hà Sĩ Chứ

111

Hà Thị Mai Khang

42

Tạ Thị Vân Hải

112

Nguyễn Phương Ly

43

Huỳnh Công Thức

113

Nguyễn Thị Trâm

44

Bùi Hữu Bảo

114

Đỗ Văn Côn

45

Nguyễn Quang Dụ

115

Ngô Thị Hiếu

46

Nguyễn Thị Liên

116

Nguyễn Huy Khôi

47

Phạm Văn Thế

117

Lăng Tuyết Nga

48

Nguyễn Thị Thìn

118

Ma Thị Tuyết

49

Nguyễn Khả Côi

119

Biện Thị Mỹ

50

Vũ Thị Canh Cơ

120

Dương Ngà

51

Nguyễn Trung Mai

121

Lưu Thị Thảo

52

Đặng Văn On

122

Nguyễn Tuần

53

Đậu Thị Thơ

123

Phạm Văn Cường

54

Việt Dung

124

Nguyễn Văn Bích

55

Ngô Ngọc Lương

125

Phạm Ngọc Sương

56

Nguyễn Văn Dưỡng

126

Đào Văn Tiến

57

Bùi Văn Phồn

127

Nguyễn Chí Vu

58

Vũ Thị Hồng Diệp

128

Lê Xuân Bình

59

Nguyễn Quý Kim

129

Hoàng Thị Điệp

60

Đỗ Thị Nguyệt

130

Trịnh Đình Điều

61

Lê Hữu Tân

131

Trần Quốc Huân

62

Trần Như Nguyệt

132

Nguyễn Văn Bẩy

63

Phùng Mẫu

133

Lê Cương

64

Trịnh Xuân Mệnh

134

Nguyễn Đình Hiệp

65

Lê Đình Thảo

135

Nguyễn Quốc Vượng

66

Nguyễn Anh Đằng

136

Nguyễn Dung

67

Vũ Công Long

137

Đặng Văn Điền

68

Phạm Lợi

138

Lê Hoà

69

Dương Văn Thái

139

Phạm Thị Vân Song

70

Vũ Ngọc Hoành

140

Trần Viết Thi

 Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t