Bầu cử Hội đồng Nhân dân thành phố khoá I (15:23 29/12/2009)


HNP - Bước vào thời kỳ mới, nhằm tăng cường vai trò và hiệu lực của chính quyền các cấp, Quốc hội khoá I - kỳ họp thứ 6 (1/1957) đã quyết nghị “mở rộng dân chủ, đảm bảo quyền tự do dân chủ và tăng cường pháp chế dân chủ”.

Đồng chí Trần Duy Hưng - Chủ tịch UBHC tháng 8 - 1945, Chủ tịch UBHC - UBND Khoá I, II, III, IV, V, VI, VII (1957-1977)


Ngày 5/9/1957, Thành uỷ Hà Nội có Chỉ thị số 13/CTĐBHN về việc lãnh đạo cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân thành phố.

Ngày 24/11/1957, tại 12 đơn vị bầu cử, 97,58% cử tri thành phố đã tham gia bầu cử. 100 đại biểu đã trúng cử với số phiếu tập trung và tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên sau ngày Thủ đô được giải phóng, thật sự là ngày hội lớn của các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố từ ngày 14 đến 16/1/1958 đã bầu Uỷ ban Hành chính thành phố. Ngày 6/2/1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký Nghị định số 097/TTg công nhận Uỷ ban Hành chính thành phố do bác sĩ Trần Duy Hưng làm Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch là ông Trần Văn Lai, Trần Danh Tuyên.
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá I (1957-1961)

TT
Họ tên
TT
Họ tên
1
Dương Tự Ấp
51
Ngô Đăng Ngạnh
2
Hoàng Thuỵ Ba
52
Phạm Đức Nhuận
3
Nguyễn Văn Bản
53
Đỗ Nhuận
4
Mai Văn Bẩy
54
Nguyễn Văn Nho
5
Đặng Biên
55
Vũ Huy Nhớn
6
Nguyễn Thị Bớt
56
Nguyễn Văn Oanh
7
Nguyễn Đình Cẩm
57
Nguyễn Văn Phúc
8
Nguyễn Đình Can
58
Nguyễn Tường Phượng
9
Lê Xuân Cư
59
Hồng Quang
10
Nguyễn Ngọc Diệm
60
Đặng Hữu Quý
11
Nguyễn Minh Diễn
61
Lê Văn Quý
12
Nguyễn Thị Du
62
Nguyễn Thị Quyên
13
Nguyễn Quang Dụ
63
Ngô Huy Quỳnh
14
Nguyễn Hồng Dương
64
Nguyễn Ngọc San
15
Nguyễn Tam Đa
65
Đỗ Xuân Sảng
16
Vũ Đại
66
Lê Thị Sinh
17
Nguyễn Thị Đạm
67
Đặng Quân Sơn
18
Nguyễn Nhật Đán
68
Vũ Văn Sự
19
Trần Văn Đán
69
Lê Hữu Tân
20
Hồ Đắc Điềm
70
Nguyễn Thị Tân
21
Nguyễn Bá Đoán
71
Hà Kế Tấn
22
Đoàn Trọng Đông
72
Phạm Tảo
23
Nguyễn Văn Đông
73
Nguyễn Văn Thái
24
Nguyễn Văn Đức
74
Phạm Hữu Thân
25
Lê Minh Đức
75
Vũ Thị Thanh
26
Nguyễn Tiến Đức
76
Nguyễn Văn Thành
27
Bùi Hưng Gia
77
Tạ Doãn Thâu
28
Nguyễn Văn Hân
78
Đỗ Hữu Thế
29
Nguyễn Văn Hiện
79
Doãn Kế Thiện
30
Trần Ngọc Hồ
80
Phạm Huy Thông
31
Nguyễn Khoa Diệu Hồng
81
Đỗ Văn Thơm
32
Nguyễn Chương Hồng
82
Huỳnh Công Thức
33
Trần Duy Hưng
83
Nguyễn Văn Thực
34
Trần Nam Hưng
84
Bùi Bội Tỉnh
35
Đỗ Thị Như Hưởng
85
Đỗ Văn Tiết
36
Nguyễn Công Kha
86
Phùng Mạnh Trạch
37
Lương Minh Ký
87
Đỗ Mạnh Trân
38
Trần Văn Lai
88
Lưu Văn Tuấn (Bình Tân)
39
Vương Thị Lai
89
Nguyễn Khanh Tuệ
40
Hà Tấn Lạng
90
Trần Danh Tuyên
41
Bùi Lân
91
Nguyễn Thị Tý
42
Trần Anh Liên
92
Dương Thị Tý
43
Lê Thị Ái Liên
93
Đỗ Hữu Vân
44
Trần Dương Lục
94
Nguyễn Thành Vĩnh
45
Nguyễn Tấn Luận
95
Nguyễn Thị Vo
46
Đoàn Thị Lựu
96
Trương Đình Vượng
47
Nguyễn Huy Mẫn
97
Trần Vĩ
48
Trần Thị Mão
98
Hoàng Ý
49
Nguyễn Duy Miễn
99
Nguyễn Thị Yên
50
Nguyễn Văn Minh
100
Vũ Thị Yên
 


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t