Bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố khoá III (15:27 29/12/2009)


HNP - Bước vào thời kỳ mới, trước những yêu cầu và nhiệm vụ rất nặng nề và cấp bách, toàn bộ hoạt động của thành phố từ tư tưởng, chính trị và tổ chức đều phải chuyển biến cho phù hợp theo hướng tập trung có trọng điểm. Bộ máy chính quyền các cấp cần được tiép tục củng cố, kiện toàn.

Đồng chí Trần Duy Hưng - Chủ tịch UBHC tháng 8 - 1945, Chủ tịch UBHC - UBND Khoá I, II, III, IV, V, VI, VII (1957-1977)


Ngày 25/4/1965, cử tri nội ngoại thành Hà Nội đã tham gia bỏ phiếu ở 782 địa điểm. Cuộc bầu cử HĐND khoá III đã thành công tốt đẹp. Trên 50 vạn cử tri đã tham gia bỏ phiếu, bầu chọn được 135 đại biểu HĐND thành phố.

Kỳ họp thứ nhất HĐND khoá III (ngày 17-18/5/1965) đã xác nhận tư cách 135 đại biểu, bác sĩ Trần Duy Hưng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Hành chính thành phố Hà Nội. Các Phó Chủ tịch: Ông Trần Vĩ, Trần Duy Dương, bà Nguyễn Thị Bảo (Thái Bảo), ông Nguyễn Trung Mai, Nguyễn Đức Lạc, Vũ Định. Uỷ viên thư ký: Ông Hoàng Huy Giao.

 Đại biểu HĐND thành phố khoá III (1965-1968).

TT
Họ tên
TT
Họ tên
1

Trần Vĩ

69

Đỗ Xuân Sảng

2

Lưu Minh Châu

70

Nguyễn Đức Quỳ

3

Lê Văn Khang

71

Chu Mỹ Hoa

4

Trần Đức Tiến

72

Nguyễn Văn Hoan

5

Nguyễn Thị Hằng Tâm

73

Vũ Thế Nhau

6

Nguyễn Quang Dụ

74

Phùng Văn Thoa

7

Nguyễn Văn Hinh

75

Trần Nguyên Trí

8

Đặng Thị Hợi

76

Hồ Thị Tuyết

9

Phạm Thị Phi Yến

77

Triệu Minh Hoàn

10

Trần Duy Hưng

78

Hoàng Huy Giao

11

Ngô Quốc Hạnh

79

Nguyễn Tuân

12

Khương Văn Chinh

80

Trần Huyền Trân

13

Hoàng Thanh Đông

81

Lê Thị Đức An

14

Lê Thiên Kha

82

Nguyễn Hữu Hộ

15

Nghiêm Thị Hiền

83

Nguyễn Văn Sửu

16

Huỳnh Bá Cang

84

Trịnh Văn Căn

17

Nguyễn Thị Thành Nhân

85

Lê Thị Bất

18

Đặng Thị Luân

86

Phạm Thị Thuý Hoà

19

Nguyễn Thị Ngâm

87

Nguyễn Đức Kỳ

20

Dương Văn Hồng

88

Lê Đình Phúc

21

Nguyễn Chu Sỹ

89

Nguyễn Văn Có

22

Nguyễn Văn Tân

90

Vũ Duy Phương

23

Nguyễn Văn Hiếu

91

Phạm Thị Hoan

24

Hoàng Linh

92

Vũ Thị Kim Sơn

25

Nguyễn Văn Song

93

Nguyễn Nhâm

26

Nguyễn Thường Xuân

94

Võ Thị Lớn

27

Lưu Đức Khôi

95

Nguyễn Thị Tầu

28

Nguyễn Văn Chính

96

Nguyễn Văn Hai

29

Nguyễn Thị Diệp

97

Dương Ngà

30

Vũ Thị Yến

98

Trần Gia Lợi

31

Trần Văn Lai

99

Đinh Văn Thi

32

Nguyễn Tiến Đức

100

Lê Hữu Tân

33

Đào Văn Tiến

101

Phạm Bá Khang

34

Liêu Thắng

102

Nguyễn Đăng Nghị

35

Đỗ Tiếp

103

Lê Mộng Thuý

36

Nguyễn Thị Thuần

104

Ngô Thị Giang

37

Lê Văn Tuỵ

105

Phạm Cầm

38

Bùi Thị Hồng

106

Nguyễn Đình Dụ

39

Hoàng Thuỵ Ba

107

Nguyễn Khắc Duyến

40

Phạm Thị Như

108

Nguyễn Đức Lạc

41

Nguyễn Thị Kim Xuân

109

Phạm Học Hải

42

Nguyễn Lam

110

Ngạc Thị Nguyệt

43

Trần Chí Đức

111

Ngô Văn Lạp

44

Phạm Văn Điện

112

Lưu Xuân Thọ

45

Hoàng Hữu Bình

113

Trần Thị Chinh

46

Hồ Đắc Điềm

114

Đinh Nho Khôi

47

Phan Thuyết

115

Trần Bật Sế

48

Trần Thị Mão

116

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

49

Cao Thị Mộng

117

Trần Duy Dương

50

Nguyễn Văn Bào

118

Võ Dư Đồng

51

Trương Thị Ninh

119

Nguyễn Ngọc Dương

52

Nguyễn Văn Hoá

120

Lê Thành Công

53

Nguyễn Bắc

121

Nguyễn Văn Tin

54

Lê Hoà

122

Trịnh Thị Sông

55

Nguyễn Trung Mai

123

Hoàng Thị Thanh

56

Nguyễn Ngọc Diệm

124

Hà Văn Thám

57

Nguyễn Thị Kim Liên

125

Đinh Văn Giữ

58

Lâm Hữu Tham

126

Nguyễn Văn Thiềm

59

Vũ Thị Nguyệt

127

Đoàn Tuyết

60

Bùi Bội Tỉnh

128

Nguyễn Văn Đoàn

61

Nguyễn Đình Đàm

129

Nguyễn Bá Đoán

62

Nguyễn Huy Vân

130

Lê Cương

63

Vũ Thị Chi

131

Hoàng Thị Điệp

64

Nguyễn Khoa Diệu Hồng

132

Nguyễn Minh Châu

65

Nguyễn Nhị

133

Nguyễn Thị Bản

66

Ngô Duy Cảo

134

Võ Lương

67

Nguyễn Thị Kim Cúc

135

Nguyễn Thị Nhuế

68

Dương Văn Đức

 
 

 Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t