Ngày 19/8/1945: Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đã thành công (14:30 29/12/2009)


HNP - Ngày 30/8/1945, UBND thành phố Hà Nội chính thức được thành lập. Bác sĩ Trần Duy Hưng được cử làm Chủ tịch, đồng chí Khuất Duy Tiến làm Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Khuất Duy Tiến - Chủ tịch UBHC kháng chiến


Tháng 12/1946, thành lập Uỷ ban Kháng chiến Hà Nội.
Tháng 10/1947: Uỷ ban Kháng chiến và Uỷ ban Hành chính Hà Nội được hợp nhất do đồng chí Khuất Duy Tiến làm Chủ tịch.
Ngày 10/10/1954: Giải phóng Thủ đô. Uỷ ban Quân chính quản lý thành phố do đồng chí Vương Thừa Vũ làm Chủ tịch.
Ngày 4/11/1954, Hội đồng Chính phủ quyết định thành lập Uỷ ban Hành chính thành phố Hà Nội. Bác sĩ Trần Duy Hưng được cử giữ chức Chủ tịch đầu tiên của Uỷ ban Hành chính thành phố.

Kể từ ngày Thủ đô được giải phóng, trong sinh hoạt chính trị của nhân dân thủ đô, các hội nghị đại biểu nhân dân có tác dụng to lớn, góp phần thực hiện lề lối làm việc dân chủ của chính quyền nhân dân và đề cao tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia quản lý thành phố.

Qua các kỳ hội nghị đại biểu, nhân dân Thủ đô và các đại biểu làm cho mối quan hệ giữa đại biểu và nhân dân, giữa nhân dân và chính quyền thêm khăng khít, lề lối làm việc dân chủ được tôn trọng và củng cố, góp phần đẩy mạnh mọi mặt công tác của thành phố.

Việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân là hình thức phù hợp và có hiệu quả khi chưa có Hội đồng nhân dân thành phố, tạo điều kiện phát huy và mở rộng dân chủ, cổ vũ tích cực phát huy được nhiều sáng kiến của cán bộ và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, giúp chính quyền phát hiện và sửa chữa những khuyết điểm.

 

Đồng chí Trần Duy Hưng - Chủ tịch UBHC tháng 8/1945, Chủ tịch UBHC - UBND Khoá I, II, III, IV, V, VI (1957 - 1977) Đồng chí Vương Thừa Vũ - Chủ tịch Uỷ ban Quân quản 1954

Hoạt động của các Hội nghị đại biểu nhân dân thành phố Hà Nội từ 1954 đến 1957 là một thắng lợi chính trị quan trọng của chính quyền thành phố trong những năm đầu xây dựng phát triển Thủ đô sau kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đó cũng là thắng lợi chung của nhân dân Hà Nội, cùng đoàn kết phấn đấu xây dựng Thủ đô trong thời kỳ mới.Các bài mới đăng

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t