Bầu cử HĐND thành phố khoá II (15:25 29/12/2009)


HNP - Những nhiệm vụ to lớn của nhân dân Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn cách mạng mới đòi hỏi tổ chức bộ máy chính quyền phải tiếp tục được củng cố và hoàn thiện. Uỷ ban Hành chính thành phố Hà Nội đã báo cáo Chính phủ và được Hội đồng Chính phủ quyết nghị chọnngày 26/3/1961 là ngày bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố khoá II.

Đồng chí Trần Duy Hưng - Chủ tịch UBHC tháng 8 - 1945, Chủ tịch UBHC - UBND Khoá I, II, III, IV, V, VI, VII (1957-1977)


Ngày 26/3/1961, 383.965 cử tri/384.510 cử tri Thủ đô (99,85%) đã tham gia bầu cử. Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, theo đúng quy định của pháp luật. HĐND thành phố Hà Nội khoá II có 115 đại biểu.

Ngày 6/5/1965, Hội đồng Nhân dân thành phố đã họp đầu tiên tại Câu lạc bộ Đoàn Kết, Hội nghị thông qua nghị quyết xác nhận tư cách 115 đại biểu đã được bầu. Kỳ họp đã bầu bác sĩ Trần Duy Hưng là Chủ tịch Uỷ ban Hành chính thành phố Hà Nội. Các Phó Chủ tịch: ông Vũ Đại, Nguyễn Mạnh Can, Trần Minh Việt (đến tháng 3/1963), Trần Vĩ (từ tháng 3/1963), Trần Duy Dương (từ thang s7/1963), Nguyễn Tiến Đức (từ tháng 7/1963). Uỷ viên thư ký: Ông Nguyễn Trần Châu.

Ngày 20/4/1961, Quốc hội khoá II kỳ họp thứ 2 đã thông qua nghị quyết về mở rộng thành phố Hà Nội. Ngày 20/8/1961, các huyện ngoại thành mới của Hà Nội tiến hành bầu cử bổ sung vào HĐND thành phố là 20 đại biểu, nâng tổng số đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá II là 135 đại biểu.
Đại biểu HĐND thành phố khoá II (1961-1965).

TT
Họ tên
TT
Họ tên
1

Hoàng Thuỵ Ba

67

Trần Văn Tân

2

Đặng Biên

68

Liêu Thăng

3

Vũ Văn Bôn

69

Nguyễn Thị Thuận

4

Vũ Viết Bốn

70

Nguyễn Hữu Thật

5

Nguyễn Minh Cân

71

Nguyễn Văn Thức

6

Nguyễn Đình Cầm

72

Phùng Bảo Thạch

7

Nguyễn Trần Châu

73

Trần Văn Thiên

8

Lưu Minh Châu

74

Doãn Kế Thiện

9

Lê Quang Canh

75

Mai Xuân Thu

10

Nguyễn Thành Chương

76

Đinh Văn Thi

11

Mai Đình Cương

77

Đào Văn Tiến

12

Tạ Thị Chinh

78

Đỗ Đạo Tiềm

13

Phạm Thị Cúc

79

Lê Thị Toán

14

Nguyễn Thao Công

80

Lê Văn Tuy

15

Ngô Văn Canh

81

Nguyễn Quang Tuấn

16

Nguyễn Sanh Dan

82

Lưu Văn Tuấn

17

Nguyễn Ngọc Diêm

83

Nguyễn Thị Tuất

18

Nguyễn Đình Du

84

Nguyễn Kim Tình

19

Nguyễn Quang Dụ

85

Nguyễn Đình Thạch

20

Mai Dương

86

Lê Quang Thiều

21

Tạ Mỹ Duật

87

Đinh Thị Thuyên

22

Nguyễn Tam Du

88

Dương Trọng Viên

23

Nguyễn Văn Đáng

89

Trần Minh Việt

24

Hồ Đắc Điềm

90

Nguyễn Thị Xuân

25

Vũ Đình

91

Nguyễn Thường Xuân

26

Phạm Văn Điền

92

Phạm Văn Xung

27

Trần Chí Đức

93

Vũ Thị Yến

28

Phạm Hữu Đức

94

Nguyễn Thị Thu Yến

29

Huy Đức

95

Nguyễn Văn Du

30

Phạm Văn Được

96

Lê Thị Đức An

31

Bùi Hùng Gia

97

Nguyễn Bao

32

Hoàng Huy Giao

98

Nguyễn Thị Bạt

33

Nguyễn Thị Hai

99

Ngô Thị Bảo

34

Đoàn Như Hàm

100

Ngô Duy Cảo

35

Trần Duy Hưng

101

Nguyễn Thọ Chân

36

Phạm Văn Huân

102

Lê Thị Dung

37

Nguyễn Chương Hồng

103

Phạm Dân

38

Nguyễn Khoa Diệu Hồng

104

Dương Văn Đạm

39

Nguyễn Huỳnh

105

Vũ Đại

40

Nguyễn Thị Hợp

106

Dương Trung Dịch

41

Nguyễn Xuân Hiệu

107

Nguyễn Tiến Đức

42

Phan Thị Hường

108

Nguyễn Bá Đoán

43

Phan Thế Hồ

109

Đào Huy Đình

44

Nguyễn Văn Hoan

110

Lê Thúy Hạnh

45

Nguyễn Văn Kiêm

111

Lê Đình Hiền

46

Trần Văn Lai

112

Lê Hiền

47

Trần Lâm

113

Hoàng Văn Hoan

48

Phùng Văn Linh

114

Công Ngọc Kha

49

Đặng Đức Lộc

115

Bùi Văn Khải

50

Nguyễn Văn Long

116

Đặng Thị Liên

51

Nguyễn Văn Lạc

117

Trần Anh Liên

52

Nguyễn Lam

118

Vũ Thế Long

53

Hoàng Văn Mây

119

Nguyễn Thị Thanh Mai

54

Nguyễn Thị Hồng Minh

120

Nguyễn Trung Mai

55

Đỗ Hữu Mùi

121

Trần Thị Hảo

56

Nguyễn Công Nhân

122

Vũ Huy Nhơn

57

Phạm Đình Oanh

123

Ngô Thị Nguyệt

58

Phan Đình Quý

124

Nguyễn Nhâm

59

Nguyễn Ngọc San

125

Nguyễn Văn Cảnh

60

Đỗ Xuân Sảng

126

Nguyễn Đức Quỳ

61

Vũ Sinh

127

Bùi Khắc Quỳnh

62

Nguyễn Văn Song

128

Nguyễn Văn Tân

63

Thân Trọng Song

129

Nguyễn Văn Thu

64

Nguyễn Xuân Sửu

130

Lê Văn Thước

65

Nguyễn Chu Sỹ

(TT Tâm Nguyệt)

131

Bùi Bội Tỉnh

66

Lê Hữu Tân

132

Lê Tuy

 
 
133

Tạ Đình Tuyết

 
 
134

Đỗ Văn Xuyên

 
 
135

Nguyễn Văn Đạt

 Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t