Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ VII (vùng 1 họp từ ngày 12 đến 21/11/1976, vùng 2 họp từ ngày 25/5 đến 2/6/1976) (11:27 23/12/2009)


HNP - Cách mạng chuyển sang giai đoạn mới, cả nước cùng xây dựng CNXH.

Đồng chí Lê Văn Lương Bí thư Thành ủy khóa VII, VIII, IX từ 7 - 1977 đến 10 - 1986


Trong bối cảnh đó, 639 đại biểu thay mặt cho gần 7 vạn đảng viên toàn Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hà Nội lần thứ VII họp vòng 1 để tham gia ý kiến vào bản dự thảo Đề cương báo cáo chính trị và dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, nghe báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch Nhà nước năm 1977 của thành phố, cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc của Đảng.

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ lần thứ VII họp vùng 2 để quán triệt và chấp hành Nghị quyết Đại hội IV của Đảng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 1976-1980, bầu cử Ban Chấp hành mới gồm 43 uỷ viên chính thức và 1 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Lương, Uỷ viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Thành uỷ; các đồng chí: Trần Vĩ, Trần Sâm, Nguyễn Đông làm Phó Bí thư Thành uỷ.

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VII (1977-1980)
1. Lê Văn Lương: Bí thư
2. Trần Vĩ: Phó Bí thư
3. Trần Sâm: Phó Bí thư
4. Nguyễn Đông: Phó Bí thư
5. Nguyễn Mạnh Can: Ủy viên Thường vụ
6. Trần Duy Dương: Ủy viên Thường vụ
7. Ngô Quốc Hạnh: Uỷ viên Thường vụ
8. Nguyễn Văn Luân: Uỷ viên Thường vụ
9. Trần Anh Liên: Uỷ viên Thường vụ
10. Đặng Đức Lộc: Uỷ viên Thường vụ
11. Nguyễn Trung Mai: Ủy viên Thường vụ
12. Lương Văn Nghĩa: Uỷ viên Thường vụ
13. Vũ Anh Tuấn: Uỷ viên Thường vụ
14. Vũ Hoa Mỹ: Ủy viên
15. Đinh Viết Toàn: Uỷ viên
16. Nghiêm Chưởng Châu: Ủy viên
17. Đào Duy Thư: Ủy viên
18. Phạm Sĩ Liêm: Ủy viên
19. Lê Đình Hiền: Uỷ viên
20. Nguyễn Xuân Đăng: Ủy viên
21. Đỗ Hữu Thắng: Uỷ viên
22. Lê Đình Phúc: Uỷ viên
23. Hoàng Linh: Uỷ viên
24. Lê Xuân Bỉnh: Uỷ viên
25. Nguyễn Đình Hiệp: Uỷ viên
26. Nguyễn Xuân Bảy: Ủy viên
27. Nguyễn Đức Dinh: Uỷ viên
28. Bùi Xuân Lộc: Uỷ viên
29. Trần Văn Thanh: Uỷ viên
30. Nguyễn Dung: Uỷ viên
31. Lê Thị Toàn: Uỷ viên
32. Trần Quang Phương: Ủy viên
33. Nguyễn Hồng Lĩnh: Uỷ viên
34. Nguyễn Phú Lộc: Uỷ viên
35. Nguyễn Duy Quý: Uỷ viên
36. Nguyễn Thị Nhung: Uỷ viên
37. Nguyễn Học: Uỷ viên
38. Dương Văn Hồng: Uỷ viên
39. Lê Thị Toan: Uỷ viên
40. Nguyễn Đức Kỳ: Uỷ viên
41. Nguyễn Bá Đoán: Uỷ viên
42. Nguyễn Đức Lạc: Uỷ viên
43. Đại biểu quân sự: Ủy viên
44. Lê Sinh Tặng: Uỷ viên dự khuyếtCác bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t