Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam thành phố lầnthứ VI tháng 4/1974 (11:24 23/12/2009)


HNP - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VI họp từ 8-12/4/1974 tại Câu lạc bộ Lao động. Đại hội diễn ra sau khi quân và dân Thủ đô lập chiến công lớn, trận “Điện Biên Phủ trên không” góp phần quan trọng vào chiến thắng chung của dân tộc, buộc đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam. Dự Đại hội có 516 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 64.000 đang viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Lam Bí thư Thành ủy khóa II, III, VI từ 6 - 1961 đến 7- 1965 và từ 1974 đến 7 - 1977


Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ mới gồm 35 ủy viên chính thức và 16 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Trân được Trung ương điều đi nhận công tác mới, đồng chí Nguyễn Lam được Ban Chấp hành bầu làm Bí thư Thành uỷ; các đồng chí Trần Sâm, Trần Vĩ được bầu lại làm Phó Bí thư Thành uỷ.

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VI (1974-1977)
1. Nguyễn Lam: Bí thư
2. Trần Sâm: Phó Bí thư
3. Trần Vĩ: Phó Bí thư
4. Nguyễn Bá Đoán: Uỷ viên Thường vụ
5. Nguyễn Đức Lạc: Uỷ viên Thường vụ
6. Nguyễn Trung Mai: Uỷ viên Thường vụ
7. Trần Duy Dương: Uỷ viên Thường vụ
8. Đặng Đức Lộc: Uỷ viên Thường vụ
9. Lê Thị Toàn: Uỷ viên Thường vụ
10. Lê Thị Thái Bảo: Uỷ viên
11. Trần Duy Hưng: Uỷ viên
12. Dương Ngà: Ủy viên
13. Vũ Ninh: Uỷ viên
14. Trần Có: Ủy viên
15. Phạm Sĩ Liêm: Uỷ viên
16. Lê Đình Thảo: Uỷ viên
17. Nguyễn Đức Dinh: Uỷ viên
18. Phong Vũ: Uỷ viên
19. Phạm Lợi: Uỷ viên
20. Lê Thúy Hạnh: Uỷ viên
21. Trần Văn Thanh: Uỷ viên
22. Hoàng Linh: Uỷ viên
23. Lê Thị Toan: Uỷ viên
24. Nguyễn Xuân Bảy: Ủy viên
25. Nguyễn Mạnh Can: Uỷ viên
26. Trần Thị Kim Dung: Uỷ viên
27. Đỗ Hữu Thắng: Uỷ viên
28. Võ Đắc Hợi: Uỷ viên
29. Dương Văn Hồng: Uỷ viên
30. Trần Hồng Tam: Uỷ viên
31. Trương Tùng: Uỷ viên
32. Trương Hồng Quảng: Uỷ viên
33. Hà Trình: Uỷ viên
34. Bùi Nguyên Cát: Uỷ viên
35. Đại biểu quân sự: Uỷ viên
36. Lâm Bạch Mẫu Đơn: Uỷ viên dự khuyết
37. Nguyễn Đức Kỳ: Ủy viên dự khuyết
38. Nguyễn Thị Nam Đàn: Uỷ viên dự khuyết
39. Nguyễn Thị Định: Uỷ viên dự khuyết
40. Nguyễn Học: Uỷ viên dự khuyết
41. Lê Cương: Uỷ viên dự khuyết
42. Lương Ngọc Cừ: ủy viên dự khuyết
43. Vũ Hoa Mỹ: Uỷ viên dự khuyết
44. Bùi Đức Thiêm: Uỷ viên dự khuyết
45. Quách Yến Vinh: Uỷ viên dự khuyết
46. Nguyễn Thị An Vinh: Uỷ viên dự khuyết
47. Nguyễn Thị Hồng Vân: Uỷ viên dự khuyết
48. Lê Măng: Uỷ viên dự khuyết
49. Nguyễn Duy Nguyên: Uỷ viên dự khuyết
50. Trần Tốn: Uỷ viên dự khuyết
51. Nguyễn Văn Duân: Uỷ viên dự khuyếtCác bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t