Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ V tháng 4/1971 (11:22 23/12/2009)


HNP - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ V họp từ 19-23/4/1971 tại Câu lạc bộ Lao động. Đại hội diễn ra sau khi đế quốc Mỹ phải tuyên bố chấm dứt ném bom không điều kiện đối với miền Bắc. Về dự đại hội có 430 đại biểu chính thức, 30 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 61.000 đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Phạm Văn Đồng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Trân Bí thư Khu ủy XI (Hà Nội) tháng 11-1946, Bí thư Thành ủy khóa IV,V từ 8-1965 đến 1974


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 21 uỷ viên chính thức, 2 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Trân được Ban Chấp hành bầu lại làm Bí thư Thành uỷ; các đồng chí Trần Sâm, Trần Vĩ được bầu lại làm Phó Bí thư Thành uỷ.

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá V (1971-1974)
1. Nguyễn Văn Trân: Bí thư
2. Trần Sâm: Phó Bí thư
3. Trần Vĩ: Phó Bí thư
4. Nguyễn Đức Lạc: Uỷ viên Thường vụ
5. Nguyễn Bá Đoán: Uỷ viên Thường vụ
6. Vũ Định: Uỷ viên Thường vụ
7. Nguyễn Văn Phúc: Uỷ viên Thường vụ
8. Nguyễn Trung Mai: Uỷ viên Thường vụ
9. Trần Duy Dương: Uỷ viên Thường vụ
10. Đoàn Phụng: Uỷ viên
11. Lê Thị Thái Bảo: Uỷ viên
12. Trần Có: Uỷ viên
13. Trần Duy Hưng: Uỷ viên
14. Dương Ngà: Uỷ viên
15. Lê Đình Thảo: Uỷ viên
16. Đặng Đức Lộc: Uỷ viên
17. Lê Thị Toan: Uỷ viên
18. Lê Thị Toàn: Uỷ viên
19. Nguyễn Mạnh Can: Uỷ viên
20. Hoàng Đình Song: Uỷ viên
21. Phạm Sĩ Liêm: Uỷ viên
22. Nguyễn Xuân Bảy: Uỷ viên dự khuyết
23. Lê Thuý Hạnh: Uỷ viên dự khuyếtCác bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t