Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XV (Tháng 10/2010) (11:15 13/01/2011)Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội - khoá XV gồm 75 uỷ viên; (không có uỷ viên dự khuyết).
75 uỷ viên là:
1- Vũ Đức Bảo                         22- Nguyễn Thế Hùng
2- Đào Văn Bình                       23- Nguyễn Quang Huy
3- Trương Thế Cầu                   24- Vũ Hồng Khanh
4- Trần Quang Cảnh                 25- Trịnh Thế Khiết
5- Tưởng Phi Chiến                   26- Nguyễn Văn Khôi
6- Tô Văn Cường                     27- Hoàng Công Khôi
7- Nguyễn Văn Tuấn Dũng        28- Trần Văn Khương
8- Trần Trọng Dực                   29- Nguyễn Hữu Lập
9- Nguyễn Hữu Độ                  30- Hồ Quang Lợi
10- Nguyễn Đình Đức              31- Lưu Tiến Long
11- Phan Chu Đức                   32- Lê Văn Luân
12- Nguyễn Thị Hồng Hà         33- Nguyễn Quang Mạnh
13- Phùng Thị Hồng Hà            34- Nguyễn Thị Ngọc Minh
14- Nguyễn Văn Hải                 35- Đào Xuân Mùi
15- Ngô Thị Thanh Hằng          36- Phạm Quang Nghị
16- Nguyễn Khắc Hiền             37- Nguyễn Thị Bích Ngọc
17- Ngọ Duy Hiểu                    38- Lê Tiến Nhật
18- Lê Văn Hoạt                      39- Phùng Xuân Nhạ
19- Nguyễn Doãn Hoàn            40- Trần Thị Thanh Nhàn
20- Nguyễn Lan Hương            41- Nguyễn Đức Nhanh
21- Nguyễn Quốc Hùng            42- Nguyễn Văn Phong
43- Nguyễn Minh Quang           60- Khuất Văn Thành
44- Đỗ Văn Quang                   61- Trần Gia Thái
45- Nguyễn Văn Quang            62- Nguyễn Thế Thảo
46- Hoàng Trọng Quyết            63- Trương Quang Thiều
47- Lê Xuân Rao                      64- Lê Văn Thư
48- Trần Huy Sáng                   65- Trần Văn Thực
49- Nguyễn Công Soái             66- Đỗ Ngọc Toàn
50- Nguyễn Sơn                        67- Đào Đức Toàn
51- Phan Hồng Sơn                   68- Nguyễn Huy Tưởng
52- Nguyễn Văn Sửu                69- Phí Quốc Tuấn
53- Ngô Thị Doãn Thanh          70- Nguyễn Ngọc Tuấn
54- Nguyễn Hữu Thắng             71- Nguyễn Thị Tuyến
55- Nguyễn Tất Thắng               72- Hoàng Thanh Vân
56- Lê Hồng Thăng                    73- Trần Xuân Việt
57- Nguyễn Ngọc Thạch            74- Nguyễn Huy Việt
58- Nguyễn Thị Thành                 75- Nguyễn Văn Xuyên
59- Nguyễn Quang Thành
Ban Thường vụ Thành uỷ gồm 17 đồng chí:
1- Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành uỷ.
2- Nguyễn Thế Thảo, Phó bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố.
3- Nguyễn Công Soái, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ.
4- Ngô Thị Doãn Thanh, Phó bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố.
5- Tưởng Phi Chiến, UVTV - Phó bí thư Thành uỷ.
6- Vũ Hồng Khanh, UVTV - Phó chủ tịch UBND thành phố.
7- Nguyễn Huy Tưởng, UVTV - Phó chủ tịch UBND thành phố.
8- Ngô Thị Thanh Hằng, UVTV - Phó chủ tịch UBND thành phố.
9- Nguyễn Văn Khôi, UVTV - Phó chủ tịch UBND thành phố.
10- Trần Trọng Dực, UVTV - Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ.
11- Hồ Quang Lợi, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ.
12- Trần Quang Cảnh, UVTV - Phó trưởng Ban TT Ban Dân vận Thành uỷ.
13- Đào Văn Bình, UVTV - Bí thư Đoàn - Chủ tịch UBMTTQ thành phố.
14- Trần Văn Thực, UVTV - Bí thư Đảng Đoàn - Chủ tịch LĐLĐ thành phố.
15- Nguyễn Đức Nhanh, UVTV - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II - Bộ Công an.
16- Phí Quốc Tuấn, UVTV - Phó bí thư Đảng uỷ - Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô.
17- Nguyễn Thị Bích Ngọc, UVTV - Giám đốc Sở Nội vụ.
 Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t