Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ IV tháng 4/1968. (11:15 23/12/2009)


HNP - Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) đang thực hiện, thì đế quốc Mỹ gây ra chiến tranh phá hoại bằng không quân đối với miền Bắc. Trong hoàn cảnh đó, Đại hội Đảng bộ thành phố khoá III không kết thúc như thời hạn đã định.

Đồng chí Nguyễn Văn Trân Bí thư Khu ủy XI (Hà Nội) tháng 11-1946, Bí thư Thành ủy khóa IV,V từ 8-1965 đến 1974


Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ IV họp từ 8-13/4/1968 tại Câu lạc bộ Lao động. Về dự Đại hội có 312 đại biểu thay mặt cho hơn 52000 đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã về dự Đại hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 24 uỷ viên chính thức, 7 uỷ viên dự khuyết. Ban Chấp hành bầu lại đồng chí Nguyễn Văn Trân làm Bí thư Thành uỷ, các đồng chí: Trần Sâm, Trần Vĩ được bầu lại làm Phó Bí thư Thành uỷ.

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IV (1968-1971)
1. Nguyễn Văn Trân: Bí thư
2. Trần Vĩ: Phó Bí thư
3. Trần Sâm: Phó Bí thư
4. Trần Duy Dương: Uỷ viên Thường vụ
5. Vũ Định: Uỷ viên Thường vụ
6. Nguyễn Bá Đoán: Uỷ viên Thường vụ
7. Nguyễn Đức Lạc: Uỷ viên Thường vụ
8. Nguyễn Trung Mai: Uỷ viên Thường vụ
9. Nguyễn Văn Phúc: Uỷ viên Thường vụ
10. Nguyễn Tiến Đức: Uỷ viên
11. Nguyễn Đình Hiệp: Uỷ viên
12. Trần Duy Hưng: Uỷ viên
13. Nguyễn Ngọc Khánh: Uỷ viên
14. Đặng Đức Lộc: Uỷ viên
15. Dương Ngà: Uỷ viên
16. Nguyễn Nhi: Uỷ viên
17. Vũ Ninh: Uỷ viên
18. Lê Thị Toan: Uỷ viên
19. Lê Thị Toàn: Uỷ viên
20. Vũ Trọng Tuất: Uỷ viên
21. Lê Đình Thảo: Uỷ viên
22. Lê Thị Thái Bảo: Ủy viên
23. Trần Có: Uỷ viên
24. Đoàn Phụng: Uỷ viên
25. Phạm Dẫn: Uỷ viên dự khuyết
26. Lê Thúy Hạnh: Uỷ viên dự khuyết
27. Nguyễn Thị Thanh Mai: Uỷ viên dự khuyết
28. Nguyễn Thị Hoài Phương: Ủy viên dự khuyết
29. Nguyễn Việt: Uỷ viên dự khuyết
30. Trần Văn Thanh: Uỷ viên dự khuyết
31. Nguyễn Đình Lạc: Uỷ viên dự khuyếtCác bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t