Ban Văn hóa - Xã Hội (09:30 22/02/2012)



 

Số
TT
Họ và tên
Chức danh

1.    

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng ban chuyên trách

2.    

Đỗ Trung Hai

Phó Trưởng Ban chuyên trách

3.
Đặng Việt Quân

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban



Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t