Thường trực Hội đồng Nhân dân (09:32 22/02/2012)THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2011-2016
 

Là cơ quan hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp, đảm bảo cho HĐND thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ của HĐND;

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực HĐND: Chuẩn bị, triệu tập và chủ tọa các kỳ họp HĐND; giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND và thi hành pháp luật tại địa phương; điều hòa hoạt động của các Ban; giữ mối liên hệ với đại biểu; Tổng hợp ý kiến chất vấn của đại biểu và ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để báo cáo tại kỳ họp HĐND; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và uỷ viên Thường trực HĐND quận, huyện; Trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND bầu; đưa ra HĐND hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND; Báo cáo cấp trên về hoạt động của HĐND; giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam cùng cấp.

1. Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP

2. Ông Lê Văn Hoạt, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND TP

3. Ông Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Thường trực HĐND TPCác bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t