slogan
Hướng dẫn tổng kết về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) gắn với đánh giá kết quả 8 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 28/4/2009, của Thành ủy Hà Nội (khóa XIV) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố.

Thành lập Đoàn giám sát về tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

HNP - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 04/QĐ-HĐND, Thành lập Đoàn giám sát về tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố.

Nguyên tắc hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa các công trình tưởng niệm liệt sỹ Hà Nội tại các tỉnh, thành phố

HNP - Ngày 23/2, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 99/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp tập thể Lãnh đạo UBND Thành phố về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa các công trình tưởng niệm liệt sỹ Hà Nội tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước.

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017 Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội

HNP - Ngày 24/2, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1388/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017 Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.
 

Số: 1379/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) - Tại ô quy hoạch ký hiệu 07-CCDT1 và một phần ô quy hoạch ký hiệu 07-LX2. Địa điểm: Phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Số: 03/CĐ-UBND

Về việc tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số: 710/UBND-KT

Về việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn Thành phố.


Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 286
  • Tổng lượng truy cập: 176.121.016