slogan
Kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Chương số 07-CTr/TU và Chương trình số 01-CTr/TU

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4635-QĐ/TU về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.


Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên tiếp công dân tháng 5/2023

HNP - Chiều 25/5, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 theo ủy quyền của Chủ tịch HĐND Thành phố. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành Thành phố và UBND quận Hà Đông, UBND quận Thanh Xuân.


Hà Nội: Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất độc năm 2023

HNP - Ngày 24/5, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND về việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất độc cấp thành phố Hà Nội, năm 2023.


Số: 17/TB-HĐND

Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026