slogan
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

HNP - Ngày 23/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Thông tri số 05-TT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội”.


Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022

HNP - Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; thực hiện Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 27/5, đồng chí Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đã tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022 theo uỷ nhiệm của đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố. Cùng dự có đại diện Thanh tra Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân thành phố, Ban Pháp chế HĐND TP và lãnh đạo quận Nam Từ Liêm, Long Biên. 


Tăng cường lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

HNP - Ngày 24/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1557/UBND-KT về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 


Số: 79/KH/TU

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Hiển thị quảng cáo