slogan
Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười bốn

HNP - Ngày 27/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).


Thúc đẩy tiến độ triển khai, để sớm hoàn thành các dự án quy hoạch

HNP - Sáng 7/12, tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã làm rõ, cam kết thời hạn, tiến độ cụ thể hoàn thành các dự án quy hoạch, chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố.
 


Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh Covid-19 giai đoạn 2023 - 2025

HNP - Ngày 6/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về việc kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025.


Số: 6144/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.


Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !