slogan
Đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng

HNP - Ngày 29/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU về tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023-2025 trên địa bàn Thủ đô.


Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ, Thường Tín trước Kỳ họp thứ tư

HNP - Ngày 5/10, các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 8, số 9, đã tiếp xúc với cử tri các huyện Chương Mỹ, Thường Tín, trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.


Triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân để thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử

HNP - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký Văn bản số 3247/UBND-KSTTHC, ngày 01/10/2022, đôn đốc các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai ngay các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Số: 257/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội. Giai đoạn I: cuối năm 2022 - 2025