slogan
Ban hành kế hoạch Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII - năm 2024.


Cử tri Hà Nội đề nghị sớm thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi)

HNP - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng hợp ý kiến của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.


Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quy định liên quan đến đất đai

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông đã ký ban hành Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quy định liên quan đến đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Số: 2604/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội