slogan
Kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

HNP - Ngày 20/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Công văn số 455-CV/BTGTU, thông báo kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.
 


Hoãn lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND TP của Tổ đại biểu HĐND TP tại huyện Thạch Thất

HNP - Ngày 23/7, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 205/HĐND-VP về việc thông báo hoãn lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND TP của Tổ đại biểu HĐND TP tại huyện Thạch Thất.


Chủ tịch UBND Thành phố kêu gọi và đề nghị mọi người dân khai báo y tế

HNP - Ngày 23/7, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Văn bản số 2347/UBND-KGVX về việc thực hiện khai báo y tế trên Hệ thống thông tin quản lý Khai báo y tế quốc gia và việc đảm bảo quy định phòng chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn.


Số: 2347/UBND-KGVX

Về việc thực hiện khai báo y tế trên Hệ thống thông tin quản lý Khai báo y tế quốc gia và việc đảm bảo quy định phòng chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn.