Thành ủy Hà Nội triển khai kế hoạch đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (10:30 15/10/2021)


HNP - Sáng 15/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 21/9/2021, của Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương guyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân


Dự hội nghị, đại biểu Trung ương có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Đại biểu thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đinh Tiến Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã...
 
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể
 
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, với tình cảm kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội đã luôn chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới nhìn vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức gìn giữ trật tự an ninh, làm cho Thủ đô ta bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”. 
 
Suốt 5 năm qua, các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội đã gương mẫu, nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
 
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị
 
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18 của Thành ủy đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, đặc biệt đã phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị trong việc nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Hàng năm, có hàng ngàn tấm gương người tốt - việc tốt được phát hiện và biểu dương, khen thưởng, là những bông hoa đẹp có sức lan tỏa, tác động lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, chính quyền.
 
Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trong đánh giá của Trung ương, Đảng bộ thành phố Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được thể hiện rõ nét qua kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, trong giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, chia sẻ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, hội viên, người dân có nhiều khó khăn… 
 
Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, Đảng bộ, Chính quyền, Quân và Dân Thủ đô đã chủ động dự báo, triển khai quyết liệt, nhiều biện pháp linh hoạt và sáng tạo, hiệu quả, phù hợp; luôn chuẩn bị phương án cao hơn để chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Huy động sự vào cuộc, sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chung sức tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố, đồng thời chia sẻ, hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.
 
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể
 
Đến nay, Thành phố đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covi-19, giữ vững ổn định tình hình, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch của cả nước; bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương, các mục tiêu trọng điểm; được nhân dân đánh giá cao, tin tưởng, đồng tình và ủng hộ. Những việc làm, kết quả cụ thể, thiết thực nêu trên là minh chứng rõ nét cho việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn Thành phố.
 
Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu
 
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn tới, Đảng bộ Hà Nội xác định phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Theo đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, triển khai thực hiện có hiệu quả 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); Quy định của Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục tình trạng độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân và các biểu hiện suy thoái, tiêu cực.
 
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cá nhân
 
Cùng với đó, xây dựng Đảng bộ Thành phố gương mẫu, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo... Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống, trong đó lấy xây là chính”. 
 
Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, thích ứng với mô hình tổ chức mới và phù hợp với tình hình thực tiễn của Thủ đô. Kiên định, kiên trì mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức thành phố Hà Nội. 
 
Đặc biệt, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” của cán bộ, đảng viên. 
 
Thấm nhuần tư tưởng của Bác về tinh thần chăm lo cho người dân, mọi hoạt động đều vì lợi ích của nhân dân, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải quan tâm hơn nữa trong công tác quán triệt tinh thần Thư kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về chăm lo cho nhân dân, thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ tối đa tính mạng, sức khỏe của người dân, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.  
 
Đồng chí đề nghị, trong quá trình Thành phố từng bước chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và thực hiện "mục tiêu kép", khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội, song không được nóng vội, chủ quan. Nới lỏng từng bước, có lộ trình, phù hợp với diễn biến dịch bệnh, thực hiện quan điểm xuyên suốt là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân, cho Thủ đô Hà Nội bằng mọi biện pháp; giữ vững thành quả của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố đã đạt được trong suốt thời gian vừa qua, đồng thời bảo vệ an toàn các cơ quan Trung ương trên địa bàn.
 
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai triển khai Kế hoạch 39 của Thành ủy
 
Tiếp đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đã triển khai Kế hoạch số 39-KH/TU của Thành uỷ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với 7 nội dung cụ thể: Đưa việc học tập và làm theo Bác vào các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; đổi mới thông tin, tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, xác định đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện...
 
Ghi nhận những kết quả trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc thành phố Hà Nội. Các đồng chí lãnh đạo Thành phố cũng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể và 10 cá nhân.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t