HNP - Sáng 30/1, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên" với hơn 11.000 đảng viên.  

Xem chi tiết...

HNP - Trong 3 năm qua, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/5, Huyện ủy Phúc Thọ tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Phúc Thọ phát triển toàn diện”.   

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/5, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổng kết và trao giải “Cuộc thi sáng tác video clip về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết...

HNP - Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức chung khảo Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.  

Xem chi tiết...

Bài viết Xem