HNP - Ngày 28/2, Huyện ủy Thường Tín tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05/CT-TW, và chuyên đề “Những vấn đề cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai Chỉ thị thực hiện Năm kỷ cương hành chính.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 28/2, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa “Những vấn đề cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, về nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Mỹ Đức vừa có hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện.

Xem chi tiết...

HNP - Trong tác phẩm “Cần, kiệm, liêm, chính” của Bác tháng 6/1949, Người viết: “… Cần, kiệm, liêm, chính là nền tảng của đời sống mới, nền tảng Thi đua ái quốc.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 50-KH/HU của Huyện ủy về nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Thường Tín vừa ban hành Hướng dẫn số 06 ngày 18/1/2017 để triển khai thực hiện.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem