Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2022 (17:35 30/12/2021)


HNP – Sáng 30/12, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 được Thành ủy Hà Nội khen thưởng


Theo đồng chí Nguyễn Tố Quyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, năm 2021, mặc dù trước nhiều khó khăn thách thức từ tác động của đại dịch Covid-19, song toàn Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung, nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2021. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết có nhiều đổi mới, thực hiện tốt công tác tuyên truyền nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm…
 
Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bên cạnh tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo triển khai các hoạt động chuyên môn liên quan đến sự phát triển của nhà trường, bồi dưỡng giảng viên, đổi mới phương pháp dạy học tiếp tục được triển khai cơ bản đúng tiến độ…
 
Công tác giám sát thường xuyên được cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện có hiệu quả. Năm 2021, toàn Đảng bộ Khối có 13 TCCS Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 52 TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5 TCCS Đảng hoàn thành nhiệm vụ; 01 TCCS Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 2.012/2.000 đảng viên mới (đạt 100,6% kế hoạch Thành ủy giao).
 
Trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã nghiêm túc, chủ động, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ. Hầu hết, cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên thực hiện nghiêm những chuẩn mực, đạo đức, lối sống của nhà giáo và quy định của sinh viên trong nhà trường. Nhiều tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể đã xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên kết hợp với những chuẩn mực của ngành giáo dục, điều lệ trường đại học và quy định của nhà trường.
 
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 10 chương trình công tác của Thành ủy, Nghị quyết của Đảng bộ Khối, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch công tác năm 2022. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp tốt với các tổ chức, đơn vị nhằm nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội. 
 
Cùng với đó, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tâp, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên nhất là thế hệ sinh viên. 
 
Nhân dịp này, 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 được Thành ủy Hà Nội khen thưởng; 13 TCCS Đảng tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng khen thưởng; 19 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được khen thưởng…

Thu Uyên


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t