Hội Cựu chiến binh Thành phố sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (16:46 29/05/2020)


HNP - Sáng 29/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm (2016 - 2020) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Biểu dương điển hình tiên tiến CCB học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập thể, cá nhận thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được nhận Bằng khen của UBND TP


4 năm qua, Hội CCB Thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, hội viên với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” do đó tạo ra bước đi vững chắc và tạo động lực cho phong trào.
 
Sau khi có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các cấp Hội CCB trong Thành phố đã tập trung quán triệt, nghiên cứu học tập sâu rộng tới mỗi cán bộ, hội viên. Thường trực Thành hội, Ban Tuyên giáo đã có 15 văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng thời, quán triệt các chuyên đề của từng năm nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho mỗi cán bộ, hội viên, cụ thể hóa những nội dung cần triển khai thực hiện trong năm 2017, 2018, 2019, từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội đi vào chiều sâu, đạt chất lượng tốt.
 
Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có sức lan tỏa rộng khắp trong Hội CCB và trong các tầng lớp nhân dân, Hội CCB đã chỉ đạo các đơn vị chú trọng phối hợp công tác tuyên truyền với nhiều hình thức: Lễ kỷ niệm, tổ chức Hội nghị, tọa đàm, xem băng hình, phát tin trong chương trình truyền thanh của địa phương; báo công dâng Bác; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và sinh hoạt định kỳ của Hội. 
 
Có thể thấy, qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội và mỗi cán bộ, hội viên CCB, trong đó, thể hiện rõ nhất là việc gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
 
Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Hội CCB TP sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tích cực học tập, quán triệt, nghiên cứu, triển khai thực hiện chuyên đề từng năm với những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ‘‘CCB gương mẫu’’. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội chủ động, sáng tạo, tìm tòi các biện pháp, việc làm mới tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị. 
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Quang Phú


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t